Logo Świat Rolnika

Hodowla norek i innych zwierząt futerkowych to znana branża polskiego rolnictwa. Jest ona doskonale zorganizowania. Wzbudza coraz większe zainteresowanie na świecie. Branża ta jest drugą co do wielkości w Europie.

Mamy w Polsce i w Europie nadprodukcję zbóż. Roślin białkowych nam brakuje – zauważa Jarosław Sachajko. Rolnicy to są bardzo dobrzy przedsiębiorcy. Jak widzą, że im coś się opłaca, to będą to produkowali – dodaje.

Rząd swoje musi zrobić i tutaj robi to, co jest niezbędne. Ale również rolnicy muszą pewną pracę wykonać. Dopiero wtedy możemy ustabilizować sytuację na rynku nasion rolniczych – apeluje poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz VI Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu". Nagrodzono najlepszych!

18 stycznia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której temat brzmiał "Terroryzm wobec środowiska na świecie".

Podczas konferencji studenci zainteresowani tym zjawiskiem wygłaszali swoje referaty, w których poruszali jego wiele aspektów.

Mowa oczywiście o funkcjonujących w Polsce organizacjach ekologicznych, a właściwie większości, bo przecież nie wszystkie są złe. Niemniej te nieprawidłowo funkcjonujące, wykorzystują cele statutowe swoich stowarzyszeń czy fundacji w celu wyłudzenia pieniędzy od polskich przedsiębiorców lub zlikwidowania niektórych hodowli zwierząt.

Rząd pozytywnie zaopiniował ustawę wprowadzającą zmiany w funkcjonowaniu agencji rolnych. Paweł Bejda, poseł PSL mówi w rozmowie ze Światem Rolnika, że według niego to kolejna ustawa kadrowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.