O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

06-12-2023

Autor: Świat Rolnika

Spadek cen mleka w październiku. Koniec z ograniczaniem produkcji mleka?

Jak kształtowały się ceny mleka w październiku 2023? 

Jarosław Malczewski w najnowszych (O)cenach Rolniczych prezentuje Międzynarodowe porównanie cen mleka EDF-ZuivelNL International Milk Price Comparison. Stwierdza, że średnia cena mleka w październiku wynosiła 40,64 €.

Obliczone zaliczki ceny mleka w październiku 2023 roku wyniosły średnio 40,64 € za 100 kg mleka standardowego. Oznacza to spadek o 0,70 € w porównaniu z poprzednim miesiącem (-1,7%). Średnia cena mleka w październiku 2023 r. jest o 13,50 euro niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Koniec z ograniczeniem produkcji mleka?

Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen przedstawili Parlamentowi Europejskiemu szereg zaleceń politycznych, które powinien rozważyć w celu wzmocnienia hodowli bydła mlecznego i utrzymania społeczności wiejskich.

W szeroko zakrojonym raporcie autorzy stwierdzają, że różne wyzwania stojące przed sektorem – zmienność cen, środowisko i klimat oraz wymiana pokoleń – wymagają odpowiednich ram politycznych. Należy na przykład rozważyć mechanizmy zachęcające lub nagradzające rolników indywidualnych za wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ich gospodarstwach. Zamiast po prostu ograniczać produkcję mleka, lepsze byłoby zachęcanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez przyjęcie technologii łagodzących.

Jednym z narzędzi, które mogłoby się sprawdzić, byłoby początkowo przyznanie rolnikom pewnej liczby praw do emisji, które następnie byłyby stopniowo zmniejszane z roku na rok. Powstałby wówczas rynek zapewniający dostęp do uprawnień do emisji, naliczający cenę emisji dwutlenku węgla za te emisje. Teoretycznie ustalenie ceny emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez gospodarstwo zachęciłoby hodowców bydła mlecznego do stosowania technologii redukcji emisji, jeśli byłoby to tańsze niż koszt zakupu uprawnień do emisji.

Przetwórcy mleka muszą być w pełni świadomi znaczenia monitorowania całkowitej ilości emisji generowanych przez ich dostawców mleka, zamiast skupiać się wyłącznie na śladzie węglowym produkowanego mleka.

Należy w większym stopniu wspierać rozwiązania technologiczne, które mogłyby zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą w gospodarstwach, zwiększyć atrakcyjność hodowli bydła mlecznego dla młodszego pokolenia i zwiększyć prawdopodobieństwo odnowy.

W artykule nie zaleca się promowania rolnictwa ekologicznego zamiast konwencjonalnych systemów mleczarskich, twierdząc, że niektóre z tych ostatnich mogą zapewnić korzyści dla środowiska porównywalne z mniejszą liczbą wyzwań, takich jak pozyskiwanie paszy organicznej i koszty certyfikacji.

Decydenci powinni rozważyć szersze wykorzystanie umów o stałych cenach mleka w całym sektorze mleczarskim w UE, twierdząc, że stanowią one narzędzie polityczne, które pomaga zaradzić zmienności cen i zapewnia rolnikom większą pewność. Dowody z Irlandii sugerują, że narzędzie to ma zarówno zalety, jak i wady.

swiatrolnika.info 2023