O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

04-04-2024

Autor: Świat Rolnika

Oceny Rolnicze: Mercosur bije UE w produkcji mleka!

Produkcja mleka w Unii Europejskiej, zgodnie z wcześniejszymi prognozami zaczyna spadać.  

W styczniu bieżącego roku w porównaniu do stycznia 2023 r. skup spadł o 1%. Zatem spadek z grudnia, kiedy Według danych Eurostat w grudniu 2023 roku w Unii Europejskiej skupiono 11 427,0 tys. ton mleka, tj. o 4,8% więcej niż w listopadzie 2023 r., ale o 0,6% mniej niż w grudniu 2022 r. został pogłębiony. Sytuacja inaczej wygląda w Polsce, gdzie skup mleka w styczniu 2024 był o 6,9% większy od skupu odnotowanego w grudniu 2023. W styczniu skupiono o 3,4% więcej mleka niż w styczniu 2023 r.

Bieżąca sytuacja na rynku mleka w krajach Mercosur
Według ostatnich raportów Brazylię, Meksyk i Argentynę uznano za trzy kraje o największej produkcji mleka w Ameryce Łacińskiej. Według analiz Statisty produkcja mleka w Brazylii w 2022 r. wyniosła około 23,66 mln ton, podczas gdy w Meksyku 12,98 mln ton, a w Argentynie 11,9 mln ton.
Produkcja mleka w Meksyku napędzana jest przede wszystkim popytem krajowym. Oczekuje się, że wzrośnie ona o 2% w porównaniu z 2023 r. ze względu na wzrost skonsolidowanej działalności mleczarskiej, niższe ceny czynników produkcji, takich jak pasza, oraz wyższy popyt krajowy. Szacunkowy wpływ aprecjacji peso meksykańskiego od końca 2022 r. to niewielka redukcja kosztów nakładów producentów, prowadząca do zwiększenia wyników produkcji. Co więcej, korzystne warunki klimatyczne w czołowych regionach produkujących mleko oraz wdrożenie wyrafinowanych technik zarządzania stadem mlecznym w ekstensywnych przedsiębiorstwach mleczarskich przyczyniłyby się do ciągłego zwiększania produkcji mleka. W kontekście większych spółdzielni lub korporacji, takich jak LaLa i Alpura, włączenie drobnych producentów skutkuje zwiększoną wydajnością i realizacją korzyści skali. Przewidywane spożycie na rok 2024 w Meksyku wyniesie 13,8 mln ton, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2023. Na wzorce spożycia płynnego mleka w Meksyku wpływa szereg czynników, takich jak cena, trendy zdrowotne i media społecznościowe. Ogółem, oczekuje się, że czynniki te przyczynią się do wzrostu spożycia mleka do roku 2024. Przewiduje się, że import płynnego mleka wzrośnie w 2024 r., aby zaspokoić popyt ze strony branży detalicznej w północnym Meksyku po spadku importu w 2023 r. Korzystny kurs wymiany, jaki miał Meksyk w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r., przyczynił się do wzrostu importu składników mlecznych w porównaniu do mleka płynnego. Natomiast przewiduje się, że eksport pozostanie w stagnacji, aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na świeże mleko w przemyśle mleczarskim. Wzrost krajowej produkcji serów można przypisać rosnącemu popytowi zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku eksportowym. Przewidywana produkcja na rok 2024 wynosi 474 000 ton, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2023. Sektory hotelarskie, restauracyjne i instytucjonalne (HRI) są głównymi czynnikami napędzającymi popyt krajowy w Meksyku. Prognozowaną krajową konsumpcję sera w roku 2024 szacuje się na 645 000 ton, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, 2023. Konsumpcja sera w Meksyku wykazywała stały i konsekwentny wzrost w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a ten wzrost Oczekuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać wraz ze spadkiem inflacji gospodarczej i wzrostem siły nabywczej gospodarstw domowych. Według ostatnich raportów Brazylię, Meksyk i Argentynę uznano za trzy kraje o największej produkcji mleka w Ameryce Łacińskiej.

Podsumowanie
Według analiz Statisty produkcja mleka w Brazylii w 2022 r. wyniosła około 23,66 mln ton, podczas gdy w Meksyku 12,98 mln ton, a w Argentynie 11,9 mln ton. Produkcja mleka w Meksyku napędzana jest przede wszystkim popytem krajowym.

 

swiatrolnika.info 2023