O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

19-12-2023

Autor: Świat Rolnika

Upadłość konsumencka. Szansa na nowe życie finansowe!

O upadłości konsumenckiej oraz sposobach na wyjście z długów, rozmawiamy w najnowszym odcinku projektu Restrukturyzacja z kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym mecenasem Krzysztofem Piotrowskim.

Co to jest upadłość konsumencka i w jaki sposób może pomóc osobom zadłużonym?
Upadłość konsumencka to jest druga szansa na życie finansowe, w sytuacji, kiedy ktoś ma długi i nie jest w stanie ich regulować prawo daje mu możliwość skasowania tych długów i rozpoczęcia tego życia finansowego jeszcze raz.

Kim jest syndyk i jaką pełni rolę? Na jakim etapie upadłości konsumenckiej on wkracza?
W momencie kiedy sąd stwierdza, że osoba, która ma długi ma upadłość, również wyznacza syndyka. Syndyk jest osobą, która kieruje postępowaniem upadłościowym, który wykonuje pewne czynności i który bezpośrednio załatwia sprawy z upadłym, z wierzycielami. 
Syndyk na koniec postępowania też rekomenduje sposób zakończenia postępowania upadłościowego, czyli np. umorzenie długów. Te długi znikają albo plan spłaty, czyli wskazanie, że jakąś kwotę np. 500 złotych, 300 czy 800 przez określony okres rok, dwa czy trzy ma dany dłużnik spłacać. 
Czy syndyk wyprzeda majątek dłużnika?
W toku postępowania upadłościowego jednym z zadań syndyka jest zebranie majątku upadłego oraz spieniężenie go, a następnie przekazanie tych pieniędzy wierzycielom. 
Jaka jest różnica między syndykiem a komornikiem?
Z punktu widzenia prawnego może to będzie takie mało interesujące stwierdzenie. Komornik prowadzi egzekucję singularną, czyli z danego przedmiotu, czyli sprzedaje komputer, sprzedaje nieruchomość, zajmuje rachunek bankowy.
Natomiast syndyk zajmuje się całością majątku danej osoby i syndyk występuje w postępowaniu upadłościowym, komornik w egzekucji. Z punktu widzenia dłużnika istotna różnica polega na tym, że po tym, jak syndyk sprzeda majątek i zostaną jakieś zobowiązania, to w toku postępowania upadłościowego one często są kasowane czyli po zakończeniu tych działań syndyka nie ma już długów u komornika w zależności od tego, ile pieniędzy będzie uzyskanych ze sprzedaży. W toku postępowania upadłościowego, czyli u syndyka również jest możliwość odzyskania części kwoty, czyli np. na potrzeby mieszkaniowe, na wynajem mieszkania, na dłuższy okres. 
Kiedy zostanie umorzone 100% długu przy upadłości konsumenckiej?
Są takie sytuacje, kiedy umarzane jest 100 proc. długów w upadłości konsumenckiej. Dzieje się wtedy tak, kiedy ten konsument, który zbankrutował tego bankructwa nie wywołał celowo oraz kiedy jego sytuacja życiowa, osobista nie daje mu możliwości jakichkolwiek spłat.
Czy samo ogłoszenie upadłości przez sąd pozbawi klienta zadłużenia?
Nie. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. W toku postępowania upadłościowego sąd będzie badał, czy na koniec postępowania skasować te długi.
Czy na etapie wkroczenia syndyka warto wziąć pełnomocnika z kancelarii?
Myślę, że na każdym etapie postępowania, które dotyczy naszego majątku, warto jest się konsultować z osobami, które mają w tym doświadczenie, które są w stanie podpowiedzieć co można zrobić, jak choćby w przypadku upadłości konsumenckiej podpowiedzieć, żeby złożyć wniosek do syndyka, do sądu o przyznanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na kilka lat, na wynajem mieszkania na kilka lat.
Kiedy zdecydować się na upadłość konsumencką?
Na upadłość konsumencką należy się zdecydować wtedy, kiedy mamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie pokrywać. 
Jakie są warunki i kwalifikacje, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o upadłość konsumencką?
Sąd ogłasza upadłość konsumencką wtedy, kiedy osoba, ten kandydat na upadłego ma długi, nie jest w stanie ich opłacać tych swoich zobowiązań i złoży odpowiedni wniosek do sądu.
Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej?
Należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, w którym zostanie opisana przyczyna zaciągnięcia tych długów.Wymienione zostaną wszystkie zobowiązania oraz zostanie przekazana informacja o aktualnej sytuacji, czyli pokazująca, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem majątkowym.
Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej i czego można oczekiwać na poszczególnych etapach?
Jeśli chodzi o proces upadłości konsumenckiej, podzieliłbym go na dwa etapy, czyli pierwszy okres ubiegania się o tą upadłość. I tak naprawdę to jest okres, kiedy składamy wniosek i oczekujemy na rozstrzygnięcie, czy mamy tę upadłość, czy jej nie mamy. Zazwyczaj to trwa od jednego dnia, w najgorszym przypadku do kilku miesięcy. Następnie jest postępowanie upadłościowe, czyli to, w którym następuje to rozliczenie, podsumowanie majątku, podsumowanie długów, korespondencja z wierzycielami i decyzja, czy umarzamy długi do zera, czyli czy ktoś już jest na koniec bez długów czy nie.I ten etap jest dłuższy od trzech miesięcy do roku, czasem dłużej. 
Jakie są alternatywne rozwiązania dla upadłości konsumenckiej, które warto rozważyć?
Na pewno układ konsumencki, czyli w sytuacji, kiedy powiedzmy mamy długi, nie spłacamy tych długów, ale mamy np. mieszkanie, w którym mieszkamy możemy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zaproponować rozwiązanie czyli możemy wskazać, że córka, syn, ktoś inny nabędzie to mieszkanie i w ten sposób zostanie spieniężony majątek czyli proponujemy gotowe rozwiązanie. Jeśli nie idziemy w kierunku upadłości, to też moim zdaniem nie warto jest czekać na to, aż się coś wydarzy, bo zazwyczaj nic dobrego się nie wydarzy. Koniecznym jest co najmniej podjęcie rozmów z wierzycielami, próba jakiejś redukcji zobowiązania.  Brak jakiejkolwiek aktywności w sytuacji, kiedy są zobowiązania, powoduje lawinowy wzrost tych zobowiązań. Chociażby rosną odsetki, rosną  koszty egzekucyjne i w sytuacji chociażby kiedy ktoś odziedziczy spadek za ileś tam lat to straci ten spadek. Warto więc przeprowadzić wcześniej upadłość konsumencką, aby wyzerować te długi. Tak samo ktoś może dojść do wieku emerytalnego i otrzymać prawo do emerytury lub renty, jeśli wcześniej nie uporządkuje tej sytuacji poprzez upadłość będzie miał prowadzoną egzekucję z tej emerytury lub renty, więc nie warto tego zostawiać, warto sytuację uporządkować. 

Czy istnieją rodzaje długów, które nie podlegają procesowi upadłości?
Istnieją rodzaje długów, które nie są umarzane. One są szczegółowo wypisane przez przepisy. Są to między innymi należności alimentacyjne, należności orzeczone przez sądy karne za wywołanie uszczerbku, rozstroju zdrowia. Przepisy określają te należności, to są takie, nazwijmy to sprawiedliwościowe.
Czy proces upadłości konsumenckiej, wpłynie na utratę majątku lub mienia osobistego?
W toku postępowania upadłości konsumenckiej majątek dłużnika jest pieniężny, ale rzeczy, które są rzeczami osobistymi albo służą do wykonywania pracy zarobkowej, one też są określone w przepisach, nie podlegają zajęciu, czyli rzeczy i sprzedaży, czyli rzeczy osobiste potrzebne do funkcjonowania, jak również rzeczy potrzebne do pracy. 
Jakie są konsekwencje prawne związane z upadłością konsumencką?
Konsekwencje prawne po upadłości konsumenckiej, to w zasadzie dla tego upadłego to są korzyści, bo zaczynamy nowe życie bez długów możemy normalnie funkcjonować, normalnie mieć rachunek bankowy, zaciągać zobowiązania, a ci, którzy byli naszymi wierzycielami, nie mają możliwości wszczynania wobec nas postępowań sądowych, egzekucyjnych.
Czy istnieje możliwość konsultacji lub doradztwa, przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką?
Taka możliwość istnieje. Moim zdaniem jest to nawet konieczność.  To co się wskaże we wniosku o upadłość konsumencką można powiedzieć, że ciągnie się aż do końca postępowania. Więc od samego początku warto jest wskazać, skąd się wzięły te zobowiązania, że to nie było z naszej winy, jak również wskazać na swoją sytuację oraz na to, że nie będzie się miało możliwości później dokonywać jakichkolwiek spłat, po to, żeby uzyskać umorzenie długów do zera. 
Jak wybrać kancelarie, która pomoże w procesie upadłości?
Przede wszystkim należy się zgłosić do doradców restrukturyzacyjnych albo kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych, czyli tych bardziej doświadczonych, którzy działają w branży, którzy prowadzą te postępowania, którzy nie tylko z książki, ale faktycznie z rzeczywiście prowadzonych działań wiedzą, jak się prowadzi te postępowania, którzy nie boją się nie tylko napisać wniosku, przeczytać, ale również czasem w razie potrzeby spotkać z syndykiem, czy iść z państwem do sądu. 
Jak się skontaktować z waszą kancelarią i co oferuje klientom?
Pierwszy kontakt może następować zarówno poprzez telefon, czy może być to kontakt telefoniczny. Może być to kontakt elektroniczny również poprzez e-mail lub poprzez każdą inną formę. Pierwszy kontakt powoduje odpowiedź kancelarii  oraz informację na temat jak należy postąpić, co zadziałać, czy upadłość konsumencka jest odpowiednim narzędziem czy nie.
Pierwszy kontakt na pewno nic nie kosztuje. 

Jak wygląda pierwszy kontakt z kancelarią zainteresowanego złożeniem wniosku o upadłość konsumencką?
Kontaktując się z nami jest gwarancja, że my te postępowania zarówno pomagamy na takim pierwszym etapie przeanalizować zasadność wszczęcia, pomagamy złożyć wniosek, przygotować treść tego wniosku, która później będzie miała wpływ na to, co się stanie na samym końcu, czyli umorzenie zobowiązań. Nie warto kierować się tym, że ktoś jest blisko, bo oszczędzając godzinę czy dwie na dojazd albo nie kontaktując się online, często zdacie się Państwo na pomoc osób, które niekoniecznie są specjalistami w tej branży, więc dzisiejsza możliwość komunikowania się na odległość, wysyłania dokumentów w wersji elektronicznej na pewno daje możliwość kontaktu z dowolnym specjalistą w kraju. Zachęcam do kontaktu z nami. 
 

swiatrolnika.info 2023