O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

20-12-2023

Autor: Świat Rolnika

Załamanie gospodarcze w Chinach. Odbudowa ukraińskiego rynku mleka

Import produktów mlecznych do Chin, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów, wciąż utrzymuje się na niskim poziomie.

Sytuacja w Chinach znacząco wpływa na ceny mleka i przetworów mlecznych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza że eksport stanowi większą część całkowitej produkcji mleka w kraju. Obecne trudności gospodarcze Chin coraz bardziej odczuwalnie wywierają wpływ na import mleka i przetworów mlecznych do tego kraju.
Chociaż nastąpił niewielki spadek krajowej produkcji mleka, Chiny posiadają wystarczające zapasy pełnego mleka w proszku, co pozwala im uniknąć polegania na produktach importowanych. To skutecznie zapobiegło znacznemu wzrostowi światowych cen mleka w proszku.
Chociaż ożywienie gospodarcze Chin po pandemii nie było tak silne, jak oczekiwano, perspektywy na przyszłość wydają się jeszcze bardziej ponure. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że w 2023 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie o 5,4% rok do roku, co wskazuje na umiarkowane tempo wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki świata. MFW przewiduje w przyszłości spowolnienie rozwoju gospodarczego Chin. Według nich utrzymująca się słabość chińskiego rynku mieszkaniowego i słaby popyt na produkty importowane mogą skutkować wzrostem PKB jedynie o 4,6% w 2024 r. Ponadto oczekuje się, że do 2028 r. wzrost Chin spadnie do około 3,5% ze względu na starzenie się chińskiego społeczeństwa.
Ceny wieprzowiny w Chinach utrzymują się na stałym poziomie z powodu nadmiaru dostaw i słabego popytu na wieprzowinę. Biorąc pod uwagę istotny problem wysokiego bezrobocia wśród młodych osób oraz zadłużenie sektora nieruchomości, przewiduje się, że gospodarka Chin nie spełni stawianych jej oczekiwań. W związku z tym ceny chińskiej wieprzowiny prawdopodobnie utrzymają się na niskim poziomie co najmniej do 2024 r. Straty finansowe poniesione przez hodowle trzody chlewnej mogą mieć negatywny wpływ na zainteresowanie chińskiego rynku produktami serwatkowymi przez co najmniej sześć miesięcy. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, amerykański rynek serwatki może napotkać wyzwania związane ze znacznym dalszym wzrostem, chyba że nastąpi trwały wzrost krajowego popytu na serwatkę, który zrekompensuje niedobór.
W październiku import serwatki do Chin ze wszystkich źródeł wyniósł 118,9 mln funtów, co oznacza spadek o 3,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według danych USDA import amerykańskich produktów serwatkowych spadł o 12,8% piąty miesiąc z rzędu w porównaniu do roku poprzedniego.
Przywóz pełnego mleka w proszku (WMP) do Chin w roku poprzedzającym październik był o 38% niższy w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. Ponadto import w okresie od stycznia do października był najniższy od 2016 r. W październiku całkowity import przetworów mlecznych do Chin negatywny wpływ miał spadek popytu na pełne mleko w proszku (WMP). Chiny kupiły w tym miesiącu jedynie 40,8 mln funtów WMP, czyli o 32% mniej w porównaniu z październikiem 2022 r. Liczba ta oznacza najniższą ilość zakupioną w dowolnym miesiącu od prawie pięciu lat.
Ostatecznie, całkowity import chińskich produktów mlecznych spadł poniżej wielkości odnotowanej w 2022 roku.

Plany odbudowy przemysłu mleczarskiego na Ukrainie
Na Ukrainie za to na horyzoncie widać plany odbudowy przemysłu mleczarskiego. Ichnyansky Dairy and Canning Plant (IMKK) zamierza rozpocząć rozwój hodowli bydła, która będzie w stanie pomieścić 4000 sztuk bydła.
Zamiar utworzenia dużej hodowli bydła mlecznego Walentin Zaporoszczuk ogłosił podczas XV Ogólnoukraińskiej konferencji „Biznes Mleczarski-2023”. Planowane gospodarstwo jest przeznaczone dla łącznie 4000 sztuk bydła mlecznego. Realizacja projektu zostanie przyspieszona dzięki wsparciu inwestorów.
Zaporożenko podkreślił strategiczne znaczenie projektu, wykorzystującego duże i ekonomiczne zasoby, takie jak zboże. 
Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter działalności portów oraz utrzymujące się przeszkody geopolityczne, nacisk położony jest na długoterminowe inwestycje zarówno w produkcję surowców, jak i rozwój mocy przerobowych. Firma opracowuje obecnie strategię dla nowego zakładu przetwórczego, spodziewając się wprowadzenia na rynek przełomowych produktów przeznaczonych do handlu międzynarodowego.
Ponadto Andrey Tabalov, dyrektor generalny Cornflower Field, wyraził plany założenia w przyszłym roku gospodarstwa skupiającego się wyłącznie na hodowli europejskich gatunków krów. 
Decyzja ta wpisuje się w zaspokojenie zapotrzebowania na najwyższej jakości składniki mleczne, co pokazuje zmieniający się charakter sektora. Chociaż propozycja inwestycji jest obecnie omawiana 

swiatrolnika.info 2023