O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

06-03-2024

Autor: Świat Rolnika

Mleko ofiarą porozumienia polsko-ukraińskiego

W raporcie USDA Dairy Global Market Analysis omówiono prognozę na 2024 r. dotyczącą produkcji mleka i handlu przetworami mlecznymi, koncentrując się na głównych producentach i eksporterach. Poznajmy oczekiwane dane dotyczące produkcji i dynamiki handlu w 2024 roku.

Ukraina straszy sankcjami odwetowymi.
Mleko nie może stać się ofiarą braku polsko-ukraińskiego porozumienia ws. importu zboża. Polska i Ukraina zwróciły się z apelem do Premierów i Ministrów rolnictwa obu krajów.

Amerykańskie prognozy dotyczące rynku mleka
W raporcie USDA Dairy Global Market Analysis omówiono prognozę na 2024 r. dotyczącą produkcji mleka i handlu przetworami mlecznymi, koncentrując się na głównych producentach i eksporterach. Poznajmy oczekiwane dane dotyczące produkcji i dynamiki handlu w 2024 roku.
Oczekuje się, że spadki cen z roku na rok i „jedynie umiarkowany” wzrost wolumenu dostaw kilku amerykańskich produktów mlecznych utrzymają się w 2024 r., zmniejszając całkowitą wartość eksportu przetworów mlecznych. Jednakże w drugiej połowie roku przewiduje się większy popyt na produkty odtłuszczone, wraz z poprawą konkurencyjności cenowej w USA.
Prognozuje się, że w pierwszej połowie 2024 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku i serwatki, mające kluczowe znaczenie dla eksportu, utrzymają się na niższym poziomie rok do roku, a wolumeny będą słabe ze względu na słaby popyt ze strony Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W tym przypadku konsumenci zmagają się z wysoką inflacją żywności i znaczną deprecjacją waluty w stosunku do dolara amerykańskiego, wymuszającą wyższe ceny importowanej żywności, a wszystko to zmniejsza siłę nabywczą konsumentów.
Produkcja płynnego mleka wzrośnie o 1% w 2024 r. Jeśli chodzi o ser, poczyniono znaczne inwestycje w zwiększanie mocy przerobowych, aby sprostać rosnącemu krajowemu i światowemu popytowi na ser. oczekuje się, że w 2024 r. zwiększone moce produkcyjne i przyspieszony wzrost produkcji mleka spowodują 2% wzrost produkcji sera, co doprowadzi do 8% wzrostu eksportu do 466 000 ton. Większego popytu importowego oczekuje się z Japonii, Chin, Meksyku, Korei Południowej i Filipin.
Prognozuje się, że produkcja sera wzrośnie o 5% do 445 000 ton w 2024 r., kontynuując ogólnobranżowy trend polegający na tym, że przetwórcy mleka kierują większą pulę mleka w stronę sera, a nie innych produktów przetworzonych. Prognozuje się, że eksport sera znacznie odbije w 2024 r. po słabym roku 2023, czemu będzie sprzyjać rosnący popyt na import i odzyskanie konkurencyjności w Japonii, Chinach, Korei Południowej i na Filipinach. Prognozowany 3% spadek produkcji odtłuszczonego mleka w proszku ograniczy dostawy przeznaczone na eksport.

W Nowej Zelandii występują zjawiska pogodowe El Niño
Prognozuje się, że w 2024 r. produkcja mleka w Nowej Zelandii nieznacznie spadnie do 21,2 mln ton, ponieważ producenci mleka stoją przed kilkoma wyzwaniami. Czynniki, które w największym stopniu wpływają na tę prognozę, obejmują wpływ zjawiska pogodowego El Niño, obniżkę cen mleka od producentów, utrzymującą się inflację w gospodarstwach i kurczące się stada bydła mlecznego.

Prognozuje się, że produkcja sera pozostanie niezmieniona pomimo zmniejszającej się produkcji mleka. Prognozuje się, że eksport sera spadnie w 2024 r., ponieważ oczekuje się, że zwiększona konkurencyjność Australii i UE będzie wywierać presję na udział w rynku na rynkach takich jak Chiny i Japonia.
Trwałe spadki cen mleka od producentów w połączeniu z niezmiennie wysokimi kosztami produkcji w dalszym ciągu wywierają presję na producentów mleka, szczególnie w głównych państwach członkowskich produkujących mleko, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Polska.

Ustalony przez holenderski rząd limit emisji azotu oraz zaproponowany przez rząd irlandzki system dobrowolnych płatności mający na celu zachęcanie do uboju krów mlecznych dodatkowo komplikują, ponieważ oczekuje się, że czynniki te doprowadzą do dalszej konsolidacji rynku i zamykania zakładów przez mniejszych producentów.
Prognozuje się, że produkcja i eksport masła i odtłuszczonego mleka w proszku spadną w 2024 r., ponieważ niższa produkcja mleka i słabszy popyt z Azji zachęcają przetwórców do przenoszenia mleka przetworzonego na produkcję serów.

Argentyna stoi w obliczu dewaluacji waluty
Prognozuje się, że w Argentynie produkcja mleka spadnie w 2024 r. o ponad 2% do 11,5 mln ton. Marże producentów znalazły się pod znaczną presją w wyniku dewaluacji waluty, która podniosła dla producentów koszty pasz i importowanych środków produkcji; oczekuje się, że te podwyżki cen ograniczą wzrost produkcji na krowę w nadchodzącym roku.

Wyzwanie Unii Europejskiej w zakresie redukcji stad mlecznych
W Unii Europejskiej przewidywany jest nieznaczny spadek produkcji mleka – o 200 tys. ton, co da łącznie 144,6 mln ton. 
Niewielka poprawa produktywności krów jest niewystarczająca, aby przeciwdziałać dodatkowym redukcjom w stadzie mlecznym. 
Trwałe spadki cen mleka od producentów w połączeniu z niezmiennie wysokimi kosztami produkcji w dalszym ciągu wywierają presję na producentów mleka, szczególnie w głównych państwach członkowskich produkujących mleko, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Polska.

swiatrolnika.info 2023