O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

07-11-2023

Autor: Świat Rolnika

Zielony Ład uderzy w branżę mleczarską! Ekspert: Produkcja mleka spadnie pierwszy raz od dekady

Według prognoz analityków założenia Zielonego Ładu sprawią, że produkcja mleka w Polsce i Unii Europejskiej będzie notować stały spadek. 

Jak wyjaśnia w najnowszych (O)cenach Rolniczych Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej spadek pogłowia będzie skutkował stopniową koncentracją produkcji w średnich i dużych gospodarstwach. 

Produkcja mleka w UE zanotuje spadek pierwszy raz od dekady

Według prognoz Komisji Europejskiej w ciągu najbliższej dekady unijna produkcja mleka pozostanie w lekkim trendzie spadkowym. Jak zauważają analitycy Pekao SA, będzie to sytuacja odmienna od obserwowanej w minionych 10 latach, gdy notowano dodatnią dynamikę.

“Powodem takich założeń są głównie rosnące wymagania regulacyjne, które przewiduje Zielony Ład w zakresie ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt, co w konsekwencji będzie skutkować spadkiem pogłowia. Równolegle ma nastąpić dalsza poprawa wydajności, przede wszystkim w krajach środkowo-wschodniej Europy, jednak nie będzie to na tyle silny czynnik, aby zneutralizować redukcję unijnego stada” – wyjaśnia Jarosław Malczewski. 

Litewska branża mleczarska przechodzi poważny kryzys

Podczas sesji parlamentu Jonas Vilenis, przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka, podkreślił trudne warunki finansowe w branży mleczarskiej, które doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw mlecznych.

“Według jego szacunków w 2023 roku przychody branży spadły w porównaniu z rokiem poprzednim o około 120 mln euro. Około 3000 gospodarstw zostało zmuszonych do zaprzestania działalności ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, co spowodowało redukcję pogłowia mlecznego o 7600 krów w kraju” – podkreśla prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej.

Branża mleczarska przeżywa obecnie okres załamania. Według Vilenisa obserwujemy obecnie poważny kryzys. Wyraża ponadto on obawy związane z potencjalnym pogorszeniem sytuacji w kolejnych miesiącach. Obawa ta wynika z faktu, że znaczna część rolników nie zaopatrzyła się w odpowiednią ilość paszy na skutek panującej w kraju suszy.

Przewiduje się, że produkcja mleka na Litwie w bieżącym roku odnotuje umiarkowany spadek o 3%. Według Vilenisa otwarcie dużej fabryki produktów mlecznych w Estonii może potencjalnie doprowadzić do znacznych ograniczeń dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mleka w kraju.

Zobacz także: Amerykański rynek mleka wyczekuje ożywienia! Ekspert: Produkcja spada trzeci miesiąc z rzędu

swiatrolnika.info 2023