O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

04-01-2024

Autor: Świat Rolnika

Wzrost cen produktów rolnych Wsparcie dla węgierskich mleczarzy

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w listopadzie 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,6%)

W listopadzie 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. 
W skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia, kukurydzy i mleka w skupie, żywca wołowego na targowiskach oraz owsa i ziemniaków na obu rynkach. 
W skali roku więcej płacono za żywiec wołowy na targowiskach, żywiec wieprzowy w skupie, a także za ziemniaki w skupie i na targowiskach.
Za hl mleka płacono w skupie 207,22 zł, tj. o 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 23,4% mniej niż w listopadzie 2022 r.

Wsparcie dla węgierskiego sektora mleczarskiego

Węgierskie firmy mleczarskie otrzymały kilka transzy dotacji unijnych i krajowych, które pomogą im przetrwać trudny okres.
W ciągu ostatnich kilku tygodni węgierskie przedsiębiorstwa mleczarskie otrzymały pomoc państwa w wysokości 15 miliardów HUF (39,2 mln euro) oprócz 9 miliardów HUF (23,2 mln euro) wpłaconych na konta we wrześniu. Krajowe dotacje uznaje się jednak za minimalne w porównaniu z kwotą 8,1 miliarda euro pomocy UE uzyskanej w październiku i listopadzie.
Węgierski przemysł mleczarski w dużej mierze przyjął tę decyzję z zadowoleniem, która powinna mieć wpływ na 3600 przedsiębiorstw.
Zsolt Feldman, węgierski minister rolnictwa, powiedział wcześniej, że wsparcie pieniężne nie jest jedynym narzędziem mającym pomóc przedsiębiorstwom mleczarskim. Ponadto rolnicy kwalifikują się do pożyczek uprzywilejowanych z dopłatami do oprocentowania w ramach programu Agrár Széchenyi Kártya.
W ciągu ostatnich dwóch lat każdy sektor węgierskiego rolnictwa borykał się z bezprecedensowymi i nieoczekiwanymi trudnościami, stwierdził Feldman, wyjaśniając uzasadnienie udzielenia pomocy finansowej. Ponadto od sierpnia 2023 r. węgierski rząd nie stosuje pułapów cenowych wprowadzonych w 2022 r. w celu przeciwdziałania inflacji cen żywności. Władze wyjaśniły, że wprowadzono to w celu poprawy rentowności producentów zwierząt gospodarskich.
Węgierskie przedsiębiorstwa mleczarskie ostrzegały przed fatalnymi warunkami rynkowymi wynikającymi z rosnącego importu i malejącego popytu w poprzednich miesiącach. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Węgierską Radę ds. Produktów Mlecznych w październiku 2023 r., import węgierskiego nabiału rośnie, a inflacja utrudnia konsumpcję.
Organizacja stwierdziła, że ​​węgierscy producenci mleka borykają się ze spadającymi cenami od producentów mleka, które były o 32% niższe od poziomu ze stycznia 2023 r. i o 17% niższe niż w październiku 2022 r. „Tendencję tę częściowo przypisuje się nadwyżce mleka powstającej w wyniku wzrostu produkcji mleka w Europie, a także spadającemu spożyciu mleka i jego przetworów przez gospodarstwa domowe w całej Europie w wyniku wysokiej inflacji” – dodała organizacja.

Import sera i mleka z Unii Europejskiej na Węgry wzrósł w 2023 r., stwierdziła Rada ds. Produktów Mleczarskich, nie podając konkretnych liczb. W niektórych przypadkach produkty wprowadzane na Węgry były po cenach znacznie niższych od kosztów produkcji, co według raportu „niszczy” ceny lokalne. Aby uporać się z kryzysem, węgierski przemysł mleczarski potrzebował pomocy państwa.

Ze średnioterminowego raportu UE dotyczącego rolnictwa oczekuje się, że Nowa Zelandia  najbardziej ucierpi ze względu na zmniejszony popyt na produkty mleczne w Chinach, co może skutkować pewnymi zmianami w eksporcie Nowej Zelandii. Portfel eksportowy UE musi także dostosować się  do zmian w światowym popycie spowodowanych trendami demograficznymi (np. starzeniem się społeczeństwa) i wzrostem dochodów, z których oba korzystają wyższej wartości dodanej. Wzrastać będzie liczba wzbogaconych i funkcjonalnych produktów mlecznych.

swiatrolnika.info 2023