O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

24-01-2024

Autor: Świat Rolnika

Spadek cen w PL Mleczne szaleństwo na UA

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w grudniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 19,6%).

Za hl mleka płacono w skupie 211,51 zł, tj. o 2,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 23,2% mniej niż w grudniu 2022 r.
W ciągu jedenastu miesięcy 2023 roku skupiono o 1,6% więcej mleka niż w analogicznym okresie 2022 roku.
W okresie styczeń – listopad 2023 r. najwięcej mleka ubyło z województw: wielkopolskiego (624,3 mln l), kujawsko-pomorskiego (495,3 mln l) oraz warmińsko-mazurskiego (466,7 mln l).
Najwięcej mleka z innych województw trafiło do województwa podlaskiego (1 952,9 mln l).

Bieżące informacje o ukraińskim sektorze mleczarskim
Utrzymujący się spadek produkcji mleka surowego na Ukrainie powoduje, że ceny osiągają tam historyczne poziomy.
Warto przypomnieć, że Ukraiński Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich przewidywał, że w drugiej połowie 2023 roku cena mleka surowego na Ukrainie odnotuje znaczący wzrost, bo aż o 36%, przekraczający poziomy obserwowane w wielu krajach Europy.
Obserwatorzy rynku nie pamiętają znaczącego wzrostu cen mleka surowego w poprzednich latach.
Średnia cena surowego mleka  w lipcu 2023 r. wyniosła 33 euro za 100 kg. W listopadzie cena osiągnęła już 42 euro za 100 kg.
Na początku roku ceny surowego mleka na Ukrainie stanowiły 60% średnich cen w Europie. Odsetek ten wzrósł do 70% w kwietniu, 80% w sierpniu, 90% w październiku i 95% w listopadzie-grudniu. Cena surowego mleka na Ukrainie osiągnęła poziom cen w innych krajach europejskich.
Na Ukrainie cena mleka jest obecnie o 3,77% wyższa w porównaniu ze Szwecją, o 3,38% wyższa w porównaniu ze Słowacją i o 10,77% wyższa w porównaniu z Łotwą. Ponadto zbliża się do średniej ceny mleka na Litwie i w Irlandii.
To powoduje to, że europejscy klienci nie są już zainteresowani ukraińskimi produktami mlecznymi ze względu na ich obecne ceny.
Na Ukrainie w dalszym ciągu brakuje surowego mleka, a przetwórcy mleka uznają niedawny wzrost cen do 50 euro za 100 kg za istne szaleństwo.
To sprawia, że ukraińscy przetwórcy są całkowicie nierentowni. Sytuacja w branży mleczarskiej jest najgorsza w porównaniu ze wszystkimi innymi sektorami rolnictwa. 
Nie przesadą będzie stwierdzenie, że mamy do czynienia z katastrofą. Ukraiński sektor mleczarski oczekuje natychmiastowej interwencji od rządu widząc w tym cień szansy na przetrwanie. 
Władze mogłyby zachęcać producentów mleka do zwiększania produkcji. Wzrost podaży powstrzymałby intensywną konkurencję między przetwórcami w celu maksymalizacji swoich mocy produkcyjnych. Na pewno zapewnienie dopłat do kosztów kapitałowych założenia nowych gospodarstw może znacząco wpłynąć na przemysł mleczarski. Średnia cena surowego mleka  w lipcu 2023 r. wyniosła 33 euro za 100 kg. W listopadzie cena osiągnęła już 42 euro za 100 kg.

swiatrolnika.info 2023