PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Światrolnika.tv /Prezes UOKiK wyjaśnia – tucz nakładczy powinien być korzystny dla obu stron

Prezes UOKiK wyjaśnia – tucz nakładczy powinien być korzystny dla obu stron

Autor: Ewa Zajączkowska-Hernik 2020-05-11 18:00:46

Prezes UOKiK wszczął postępowanie właściwe wobec dwóch firm: holenderskiej spółki Agrifirm, produkującej pasze i Smithfield Foods, która jest częścią chińskiego koncernu WH Group, który jest największym producentem wieprzowiny na świecie. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny nie zakwestionował prowadzenia tuczu nakładczego w Polsce. Tucz nakładczy może być korzystny dla rolników, którzy nie mają swojego kapitału, ale posiadają budynki inwentarskie.

Tucz nakładczy – co to? Prezes UOKiK nie kwestionuje tuczu nakładczego

Tucz nakładczy to hodowla świń na zlecenie koncernu mięsnego lub producenta pasz. Zleceniodawca ściśle określa warunki chowu, takie jak technika hodowli, ilości i rodzaju stosowanych pasz i koncentratów, a także wagę, jaką tuczniki mają osiągnąć. Zleceniobiorca – rolnik zobowiązuje się do utrzymania zleconych warunków i osiągnięcia tuczników konkretnej wagi. Problem pojawia się, gdy rolnik nie wyhoduje tuczników o określonej wadze i okazuje się, że genetyka świń na to nie pozwala lub narzucony przez zagraniczne koncerny sposób żywienia.

Problemem są również konstrukcja umów, które pozwalają na wykorzystywanie niższej pozycji rolnika w łańcuhu dostaw. Ostatecznie zawsze traci rolnik.

Oglądaj także: Kryzys gospodarczy w Polsce. Dr Szołucha: nie dziwi mnie rozgoryczenie przedsiębiorców

Prowadzimy postępowanie względem dwóch firm: Agri Plus i Agrifirm, które zajmują się tuczem nakładczym i to, co stanowi dla nas zarzut, gdzie widzimy pewne nieprawidłowości, to sposób rozliczeń między podmiotem organizującym tucz, a rolnikiem, który jest za niego odpowiedzialny

– wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Bardzo często proces jest tak skonstruowany, że rolnik nie ma wpływu ani na genetykę warchlaków, które przyjeżdżają do jego gospodarstwa, ani na paszę, którą ma obowiązek, w ramach podpisanej umowy, skarmiać. Nie mają także wpływu na opiekę weterynaryjną, która bardzo często, łącznie z lekami, jest po stronie organizatora tuczu. Zatem udział rolnika, który występuje w tym procesie to bardzo często udostępnienie budynków inwentarskich, czyli niezbędnej infrastruktury oraz jego własną pracę

– dodaje prezes UOKiK.

Prezes UOKiK o kontroli 100 największych podmiotów handlowych: ryba psuje się od głowy

Prezes UOKiK już w kwietniu tego roku zapowiedział kontrolę 100 największych podmiotów w kwestii płacenia rolnikom, dostawcom i kontrahentom na czas.

Pisaliśmy o tym tutaj: Branża rolno-spożywcza. UOKiK sprawdzi, czy firmy płacą rolnikom

Problem pojawił się, gdy w Polsce wybuchła epidemia koronawirusa i producenci podnieśli ceny swoich wyrobów, podczas gdy rolnicy zarabiali tyle samo lub mniej. Łańcuch dostaw kuleje już od lat. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez większe podmioty na rynku prowadzi do niesprawiedliwego wynagrodzenia rolników, wręcz sztucznego zaniżania cen w skupach. Częstym zjawiskiem jest wywieranie presji cenowej i stawianie niekorzystnych warunków handlowych.

To postępowanie, które prowadzimy na chwilę obecną, jest tak skonstruowane, byśmy mogli je przeprowadzić w ciągu kilku tygodni oraz abyśmy widzieli, jakie są zachowania i praktyki ze strony dużych przedsiębiorców. Mowa tutaj o sieciach handlowych, jak i producentach, przetwórcach owoców, mięsa, nabiału, etc. Dotyczy ono stu największych przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. (...) Chcemy poznać warunki cenowe i handlowe oraz chcemy wiedzieć, czy nie są generowane zatory płatnicze

– powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK w programie Polska na serio.

Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca nie chce się dostosować i nie dba o swoich dostawców, wówczas będziemy szli w stronę postępowania właściwego po to, żeby te negatywne praktyki na rynku ukarać. Na chwilę obecną jest to stu przedsiębiorców, w dalszym postępowaniu następnym krokiem będzie rozszerzenie naszych działań na kolejnych przedsiębiorców po to, by zadbać o uczciwe relacje w sektorze rolno-spożywczym

– dodał.

Graf.: Agnieszka Radzik