Talk icon

Blog

15-07-2022

Autor: Oliver Pochwat

Tomasz Ognisty: To zarządzenie pokazało obraz centrali generalnej

Tomasz Ognisty

Tomasz Ognisty przewodniczący NSZZ RI Solidarność skomentował w rozmowie z ŚwiatRolnika.info niekorzystnego dla rolników indywidualnych zarządzenia nr 74/2022/Z.

Na początku czerwca dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki zarządzeniem nr 74/2022/Z wprowadził zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach w zakresie sposobu wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski złożył w tej sprawie interpelacje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ŚwiatRolnika.info: Jak skomentuje Pan zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR.

Tomasz Ognisty: To zarządzenie pokazało obraz centrali generalnej, która zrzuciła nadzór i kontrole nad oddziałami terenowymi KOWR na dyrektorów. To jest pierwszy i podstawowy błąd. To dyrektor generalny prowadził nadzór nad oddziałami terenowymi, a teraz to się zmieniło.

Patrząc na stare zarządzenie, które było o numerze 105/2022/Z, w pierwszym punkcie szczególne pełnomocnictwo dyrektora generalnego KOWR-u było w przypadku kiedy koczy się umowa dzierżawy powyżej 500 hektarów. W nowym zarządzeniu tego nie ma. Czyli decyzje podejmuje dyrektor terenowy. Pytanie dlaczego to szczególne pełnomocnictwo zostało z nowego zarządzenia wyrzucone.

W punkcie trzecim starego zarządzenia był zapis, że była potrzeba zgoda dyrektora generalnego KOWR-u lub jego zastępcy w momencie, gdy kończyła się umowa dzierżawy powyżej 100 hektarów.

Szczególne pełnomocnictwo dyrektora generalnego na kończącą się umowę dzierżawy powyżej 500 ha pozostaje nadal. Natomiast zgoda pisemna dyrektora generalnego KOWR o przedłużenie umowy dzierżawy od 100 do 500 hektarów na okres od 8 do 12 lat nie jest wymagana zgoda pisemna dyrektora generalnego. Dyrektor terenowy podejmuje sobie decyzję sam. Do 8 lat przedłużenie umowy dzierżawy od 100 do 500 hektarów jest wymagana zgoda pisemna dyrektora generalnego.

Tomasz Ognisthy

ŚwiatRolnika.info: Jakie będą skutki tego zarządzenia?

Tomasz Ognisty: Na wniosek dzierżawców, to zarządzenie zostało zmienione w punkcie, że możemy przedłużać umowę już na 24 miesiące przed zakończeniem umowy dzierżawy. Oznacza to, że dzierżawca będzie miał 2 lata na przygotowanie się co zrobić, żeby ziemi nie oddać. Do tej pory miał rok. To również zostało zmienione na wniosek dzierżawców. To jest bardzo niepokojące. Jeśli idziemy ustawowo i konstytucyjnie, tak jak to było robione do tej pory, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaczyna zachowywać się dziwnie. Zarządzenie, o którym rozmawiamy od kilku lat, nie było zmieniane w kilku punktach w kategorii „przedłużanie umów dzierżaw”. W rozdziale drugim jest przedłużanie okresu dzierżawy. Jeśli był to dzierżawca, który ma status rolnika indywidualnego, to umowa dzierżawy była przedłużana na okres 5 do 15 lat. Jeśli był to dzierżawca, który nie miał statutu rolnika indywidualnego, ponieważ miał powyżej 300 hektarów, to był okres od 5 do 8 lat. Teraz tego zapisu nie ma. Nie ma podziału na rolnika i nie rolnika. Wszyscy zostali wrzuceni do jednego worka.

ŚwiatRolnika.info: Czy to koniec marzeń rolników indywidualnych o powiększaniu swojego gospodarstwa 

Tomasz Ognisty: Tak, ponieważ te zapisy były do tej pory określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wracamy do Konstytucji i artykuły 23, który mówi, że podstawa ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. To wynika z przepisów i ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw, zmianę zażądania itd. Wspomniana ustawa powoduje, że wprowadzone zarządzenie jest wbrew konstytucji i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa powinna działać na rzecz poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Jeśli gospodarstwo rodzinne zostało w przepisach zrównane z nie rolnikiem, to daje to zielone światło tym wszystkich dzierżawcom, którzy dzisiaj gospodarują na areale 500, 1000 i wyżej hektarów na przedłużanie swoich dzierżaw.

Czytaj też: Janusz Kowalski z ważną interpelacją. Chodzi o „korupcjogenne zmiany” w umowach dzierżawy

swiatrolnika.info 2022