O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Blog

21-12-2022

Autor: Jan Krzysztof Ardanowski

Zadłużenie rolników musi zostać rozwiązane na poziomie ustawowym

Zadłużenie rolników

Panujący kryzys i stale rosnąca inflacja sprawiły, że wiele gospodarstw rolnych znalazło się w trudnej sytuacji. Dodatkowo zadłużenie rolników stale rośnie. 

Rosnące ceny nawozów, usług, maszyn oraz wszystkiego, co związane z produkcją rolną sprawiło, że wielu rolników znalazło się w sytuacji, gdy muszą zastanowić się nad dalszą działalnością. Panaceum rozwiązującym te problemy mogą być kolejne nowe dotacje dla rolników, ale też nie można doprowadzić do sytuacji, gdy polski rolnik staje się od nich uzależniony.

Rosnące zadłużenie rolników staje się poważnym problemem

Rolnicy prawie od zawsze byli najbardziej stabilną grupą podmiotów, które spłacały kredyty. W dalszym ciągu banki podkreślają, że najbardziej wiarygodnym kredytobiorcą jest rolnik – 97% kredytów jest oddawanych. Dla rolnika często jest to punkt honoru, na czym innym oszczędza czy od ust sobie odejmuje, żeby zaciągnięte pożyczki spłacać. Jednakże w ostatnim czasie pojawia się problem – coraz większe zadłużenie rolników. Będzie on wymagał również rozwiązań prawnych dlatego, że koszty w rolnictwie rosną niepomiernie. Ceny nawozów, usług i wszystkiego, co się wiąże z energią bezpośrednio lub pośrednio przekłada się na ceny maszyn i urządzeń itd. Ceny poszły tak mocno w górę, że gospodarstwa nie są w stanie z bieżących dochodów obsługiwać niektórych swoich zobowiązań i dlatego zaciągają kredyty 

Może się jednak pojawić pewna pułapka, spadające dochody, wrastające koszty ratowanie się przez chwilę jakimiś kredytami może rzeczywiście doprowadzić do bankructwa wiele gospodarstw. Ja bardzo przestrzegam przed jakimiś kredytami chwilowymi, parabankami jakimiś firmami, które na telefon chcą dać kilka tysięcy złotych. To jest hochsztaplerstwo i złodziejstwo. Jedynym realnym partnerem są banki, przede wszystkim banki spółdzielcze do tych bym zachęcał. 

Chociaż jest często sytuacja taka, że gospodarstwo nie jest już w stanie dalej funkcjonować i otwarte spojrzenie prawdzie w oczy jest też warunkiem jakiejś sanacji, naprawy czy podjęcia konkretnej decyzji w gospodarstwie, a nie brnięcia dalej w kolejne kredyty. Zadłużenie rolników będzie musiało zostać rozwiązane na poziomie ustawowym. Nie jest  możliwe wprowadzenie poszukiwanych czy oczekiwanych rozwiązań tak zwanego oddłużenia rolnictwa. Sytuacja każdego gospodarstwa jest inna czasami, jeżeli to jest niezwiązane z rolnikiem, z jego zaniedbaniami ewentualnymi to pomoc jest jak najbardziej zasadna, ale często ludzie sami się doprowadzili do tragedii finansowej. Natomiast zdjęcie z nich ciężaru oddłużenia byłby potraktowany jako wielki przejaw niesprawiedliwości społecznej przez tych sąsiadów oraz innych, którzy ciężko pracują i swoje zobowiązania spłacają.

Niewątpliwie w tych bardzo głębokich zmianach, które zachodzą w rolnictwie polskim i europejskim, właściwie wszystko się na naszych oczach sypie z tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Z tą kwestią władza publiczna będzie musiała się zmierzyć i starać się rozwiązać ten problem.

Czytaj też: Ubezpieczenia rolnicze powinny być obowiązkowe

swiatrolnika.info 2023