Talk icon

Blog

09-06-2022

Autor: Oliver Pochwat

Edward Siarka: Łowiectwo musi być przekazywane młodszemu pokoleniu

Edward Siarka

Edward Siarka w rozmowie z portalem ŚwiatRolnika.info przyznał, że aby łowiectwo przetrwało, musi być przekazywane młodszemu pokoleniu.

Od 1. kwietnia 2018 roku w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz udziału dzieci w polowaniach. Teraz pojawiła się realna szansa na zmianę przepisów.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację wystosowaną przez poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszulę Pasławską do wiceministra środowiska Edwarda Siarki dowiadujemy się, że temat udziału dzieci w polowaniach znajduje się w orbicie zmian, które przynieść może projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie. Czy dzieci będą mogły ponownie brać udział w polowaniach? O wyjaśnienia poprosiliśmy Edwarda Siarkę 

ŚwiatRolnika.info: Czy Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie zniesie zakaz udziału dzieci w polowaniach?

Edward Siarka: Chyba żadna ze zmian Prawa łowieckiego w 2018 roku nie dotknęła myśliwych tak bardzo, jak zakaz uczestnictwa w polowaniach dzieci do 18. roku życia. Myśliwi chcą uczyć dzieci dobrych wzorców obejmujących szeroko pojęty szacunek do środowiska, którego ochrona jest niezwykle ważna. Łowiectwo jest potrzebnym elementem ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarowania zasobami zwierzęcymi, jednak organizacje pozarządowe mocno wyrażają swój sprzeciw. Procedowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie zakłada zniesienie zakazu udziału dzieci w polowaniach.  Przywróci to porządek w tradycji łowieckiej, w której dzieci brały udział w polowaniach od wielu lat.

ŚwiatRolnika.info: Jeśli tak, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Edward Siarka: Biorąc pod uwagę złożoność rządowego procesu legislacyjnego, proponowane zmiany mogłyby wejść w życie pod koniec bieżącego roku. Mam nadzieję, że ich brzmienie i interpretacja w ciągu procedowania ustawy w sejmie i senacie.

Edward Siarka

ŚwiatRolnika.info: Czy spodziewa się Pan, że taka zmiana ma szansę pomyślnie przejść przez parlament?

Edward Siarka: Jestem dobrej myśli i liczę na to, że parlamentarzyści wezmą pod uwagę przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska argumentację i poprą taką zmianę. Niestety w tej dyskusji o udziale dzieci w polowaniu rozumiany był przez posłów jako możliwość oddawania strzału i właśnie tą kwestię musimy wyjaśnić, że czynne polowanie poprzedza specjalistyczne szkolenie, zdany egzamin w PZŁ oraz prawo do posiadania broni.

ŚwiatRolnika.info: Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Czy osoby poniżej 18. roku życia powinny móc brać udział w polowaniach?

Edward Siarka: Polska jest jedynym krajem europejskim, który wprowadził ustawowy zakaz obecności osób poniżej 18. roku życia w trakcie polowań. Aby łowiectwo przetrwało, musi być przekazywane młodszemu pokoleniu. Przypomnę, że myśliwi realizują szereg zadań zleconych przez Państwo oraz przede wszystkim działają na rzecz ochrony rodzimej przyrody. Nie znajduję argumentów przemawiających za ograniczeniem młodym osobom możliwości uczestniczenia w polowaniach i zbudowania sobie własnej opinii na temat łowiectwa. Obowiązujące w tym zakresie ograniczenia są efektem fałszywej narracji przeciwników łowiectwa, którzy polowanie sprowadzają jedynie do dokonywania odstrzału zwierzyny.

Czytaj także: Dzieci znów będą mogły brać udział w polowaniach?

swiatrolnika.info 2022