movie-icon

Video

Talk icon

POLSKA NA SERIO – POLITYKA

31-07-2022

Autor: Oliver Pochwat

Mirosław Borowski: Wspieramy i popieramy holenderskich rolników

Mirosław Borowski wiceprezes Krajowej Izby Rolniczej jest przekonany, że Zielony Ład należy natychmiast wycofać, a Europa musi skupić się na zwiększaniu produkcji rolnej.

Spotkanie rolników holenderskich i polskich z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem dotyczyło bezpieczeństwa żywnościowego, ale również planów ograniczania produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej w ramach tzw. Zielonego Ładu. Rolnicy z Polski, Holandii, Grecji i Litwy sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej oraz uzależnieniu Starego Kontynentu od importu towarów spoza Europy.

Mirosław Borowski – wspólna sprawa

Wiceprezes Krajowej Izby Rolniczej w rozmowie z Oliverem Pochwatem słusznie zauważył, że protesty rolników, które mają miejsce w Holandii, już wkrótce mogą "rozlać się" na inne kraje Europy. Wszystko za sprawą forsowanego Zielonego Ładu, którego celem jest ograniczenie produkcji w rolnictwie.

Jest to normalna reakcja rolników. Tak, jak w Polsce reagowaliśmy na piątkę dla zwierząt w obronie swoich miejsc pracy i w obronie dorobku wielu pokoleń przodków. Dowiedzieliśmy się strasznych rzeczy od tych ludzi, że w państwie prawa w środku Europy ludzie są wysiedlani i zabrania się im swobody gospodarczej. Jeżeli ktoś zabrania prowadzenia działalności, jaką jest rolnictwo, to łamie zasady swobody gospodarczej – powiedział Mirosław Borowski.

Jako Krajowa Rada Izb Rolniczych popieramy holenderskich rolników. Jeśli oni przegrają, to przyjdzie kolej na innych. Będziemy ich wspierać. Dzisiejsze spotkanie z wicepremierem było bardzo budujące. Zadeklarował on, że pośród ministrów rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej będzie szukał wsparcia, aby odwrócić bieg polityki rolnej – dodał.

Jako organizacje rolnicze w Polsce negatywnie ocenialiśmy politykę związaną z zielonym ładem z tego względu, że nie było analizy skutków tej polityki. Znam opracowania niezależnych instytutów pozaeuropejskich, które nie zostawiają suchej nitki na założeniach Zielonego Ładu. Nie przyniesie on nic dla konsumentów. Żywność w Europie będzie droższa i gorszej jakości – przyznał.

Czytaj także: Barbara Groele: Zielony Ład musi być ponownie przeanalizowany

swiatrolnika.info 2022