Talk icon

Wywiady

26-08-2022

Autor: Oliver Pochwat

Grzegorz Chocian: Specustawa to spójny program dla Odry

Grzegorz Chocian

Grzegorz Chocian skomentował dla portalu ŚwiatRolnika.info trwające prace nad rządową specustawą mającą przywrócić życie w Odrze oraz rekompensatę dla przedsiębiorców.

Jak poinformował na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, przygotowywana przez rząd specustawa dotycząca Odry będzie dotyczyła przede wszystkim wspierania inwestycji na tej rzece oraz powstawania oczyszczalni ścieków.

Grzegorz Chocian – Specustawa

W związku z katastrofą ekologiczną, która miała miejsce na Odrze, rząd pracuje nad specustawą, której celem będzie jest usprawnienie procedur inwestycyjnych zapewniających odpowiedni stan oczyszczonych ścieków, oraz zwiększających stan zasobów wody w Odrze. Na rzecze i w obszarze jej zlewni mają być również realizowane inwestycje poprawiające stan jakości wody. Specustawa obejmie również kwestie związane z odtworzeniem zasobów biomasy rybnej Odry.

"Specustawa rozpocznie działania, które z jednej strony będą umożliwiały uzyskanie odszkodowań dla tych, którzy ponieśli straty, ale co ważniejsze będzie to jakiś spójny program dla Odry. Należy podkreślić, że prace nad różnymi inwestycjami, czy działaniami na rzecz Odry trwają już od wielu lat. To, że w tej chwili został ogłoszony program, być może ten kryzys wywołał potrzebę poinformowania o tym w tym momencie, natomiast prace trwały od dawna. Trzeba podkreślić, że nie są to działania Ad Hoc, tylko realizowane od dłuższego czasu" – powiedział rozmówca Olivera Pochwata.

Grzegorz Chocian

Masowe kontrole

Podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono pracę nad specustawę pełniący obowiązki prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś poinformował, że instytucje państwowe przeprowadziły kontrole upustów ściekowych wzdłuż polskich rzek oraz wymagane i aktualne pozwolenia. Jak przyznał, na Odrze stwierdzono 282 takie przypadki. Czy nie są to jednak działania podyktowane katastrofa ekologiczna?

"Kontrole prowadzone są regularnie. Wojewódzkie inspektoraty przeprowadzają takich kontroli od 6 do 12 rocznie w danym obszarze, więc to nie jest tak, że dopiero teraz ruszyły kontrole. Być może są jeszcze intensywniejsze, niż wynikałoby to z harmonogramu kontroli. Może dzięki temu udało się wykryć dodatkowe zrzuty ścieków, czy punkty, zakłady, podmioty, które nie posiadają aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. Być może ten moment sprawił, że więcej można było wykryć. Zgodzę się z Panem, że gdyby ta intensywność była większa przez wszystkie te lata poprzednie, to wcześniej można by było wychwycić różne nieprawidłowości" – wyjaśnił Grzegorz Chocian.

"Podkreślam jednak, że sam fakt braku aktualnego pozwolenia wodnoprawnego jeszcze nie oznacza, że ściek odprowadzony przez dany podmiot jest toksyczny. Może to oznaczać, że ktoś zapomniał złożyć wniosek na czas, odprowadzany ściek spełnia wszystkie normatywy, ale nie ma na to papieru"  – dodał.

Stan polskich rzek?

Prof. Paweł Rowiński pytany Polską Agencję Prasową o stan polskich rzek, przyznał, że jeśli chodzi o jakość wody, to "mają dramatyczne statystyki". Czy rzeki w Polsce są w aż tak fatalnej kondycji, że kolejne katastrofy ekologiczne na innych rzekach to tylko kwestia czasu?

"To wymaga wyjaśnienia. Nie jest to tak, że skupiamy się tylko na Odrze. Cały czas trwa proces przygotowywania aktualizacji planu zagospodarowania wody w dorzeczach wszystkich rzeko w Polsce. Osobiście miałem okazję koordynować pracami, które dotyczyły wszystkich rzek. Wszystkie dokumenty były zakończone i zakończono opracowywanie dokumentów w ubiegłym roku. To tez nie jest tak, że to się robi nagle, „na wczoraj”. Te dokumenty są w końcowej fazie przyjmowania aktualizacji. Pamiętajmy, że te dokumenty już istniały w Polce. Dlatego pan profesor mógł stwierdzić jakie są zagrożenia, jaki jest stan tych rzek i jakość wody jest niewystarczająca. Rzeczywiście w tych dokumentach stwierdza się z dużym zaniepokojeniem jaki jest stan obecny i że cele ramowej dyrektywy wodnej prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte do roku 2027" – podsumował.

Czytaj także: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk: Odra na pewno się odrodzi

swiatrolnika.info 2022