O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Wywiady

01-12-2023

Autor: Jakub Szlachcic

Anna Bryłka (Konfederacja): To skandal, że część gruntów użytkowanych rolniczo zostanie odebrana rolnikom!

Anna Bryłka

Z działaczką Konfederacji  rozmawiamy o odbudowie zasobów przyrodniczych i ich wpływie na rolnictwo.

W dniu 29.11.2023 Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła porozumienie w sprawie unijnej ustawy o odbudowie zasobów przyrodniczych na gruntach rolnych. Co Pani sądzi o tym? 

Anna Bryłka: To skandal i wiąże się to z tym,  że część gruntów użytkowanych rolniczo zostanie generalnie odebrana rolnikom do swobodnego dysponowania więc to jest skandal, to rozporządzenie to jest już dłuższa historia, bo zostały tam poprawki wprowadzone. No i zobaczymy co teraz wydarzy się na posiedzeniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, gdy po raz kolejny będą głosowane poprawki.

Co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich ma być odbudowanych. Czy w skali naszego kraju to dużo, mało, średnio? 

Anna Bryłka: Bardzo dużo, dlatego, że jak sobie to skumulujemy z innymi propozycjami, czyli zwiększanie lesistości kraju, jak to połączymy jeszcze z obowiązkowym ugorowaniem, to się okazuje, że do 2030 roku właściwie możemy mieć kilkanaście procent gruntów rolnych wyłączonych z użytkowania. To jest bardzo dużo, bo musimy sobie całościowo patrzeć na politykę klimatyczną w Unii, jak ona będzie wpływać na rolnictwo i to jest nie tylko to jedno rozporządzenie, to jest dużo więcej aktów prawnych, które będzie zmniejszać po prostu wykorzystywanie gruntów rolnych. 

swiatrolnika.info 2023