Uprawy

Co zrobić, gdy mamy zastrzeżenia do jakości materiału siewnego?

Wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Aby mieć pewność otrzymania, po pierwsze, materiału siewnego oczekiwanej jakości, a po drugie, dopłat do zużytego materiału siewnego, należy pamiętać, aby:

1. Kupować wyłącznie materiał:

w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu,
trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

oraz

2. ZAWSZE żądać dokumentu sprzedaży – faktury.

PAMIĘTAJ! Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś.

Aby reklamacja była skuteczna:

zachowaj dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
sprawdź jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy – po otwarciu opakowania oceń jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
jeżeli w otwartym opakowaniu stwierdzisz lub podejrzewasz wady materiału nie otwieraj kolejnych opakowań – pozostaw je zabezpieczone oraz:
- złóż reklamację u sprzedającego,
- poinformuj o swoich zastrzeżeniach właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który, pod warunkiem, że będziesz dysponował zabezpieczonymi opakowaniami, przeprowadzi kontrolę i ocenę parametrów jakościowych materiału. Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym.

źródło: PIORIN.gov.pl

fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.