O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

27-03-2024

Autor: Świat Rolnika

Bruksela ogranicza Zielony ład i WPR

zielony ład

Przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili ukierunkowany przegląd niektórych kluczowych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach Specjalnej Komisji ds. Rolnictwa.

Przegląd był propozycją Komisji Europejskiej stworzoną dla rolników w odpowiedzi na ich postulaty zgłaszane podczas wielomiesięcznych protestów. Wprowadza zmiany w planach strategicznych WPR, które mają na celu uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji  oraz wprowadzenie większej elastyczności przy spełnianiu określonych wymogów środowiskowych. Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione przez Komisję Europejską. Po „przejściu” przez Parlament Europejski i jego akceptacji, zmienione przepisy mogą wejść w życie  wiosną tego roku.

Jakie zmiany czekają rolników?
Zmiany w tzw. praktykach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), które rolnicy muszą spełnić, aby otrzymać dopłaty zaproponowane przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie będą miały możliwość przyznawania tymczasowych i ukierunkowanych odstępstw od niektórych wymogów warunkowości w przypadku nieprzewidzianych warunków klimatycznych, które uniemożliwiają rolnikom ich realizację. Państwa członkowskie będą zobowiązane do poinformowania  Komisji Europejskiej o takich odstępstwach.
Zmiany w normach GAEC
GAEC 6 - Pokrywa glebowa w okresach wrażliwych
Po wprowadzeniu zmian kraje UE, będą miały prawo do podejmowania decyzji, jakie gleby będą podlegały ochronie i w którym sezonie, w oparciu o charakterystykę krajową i regionalną.
GAEC 7 - Płodozmian
Płodozmian nadal będzie główną praktyką, z tym wyjątkiem, że  kraje wspólnoty, będą mogły stosować zróżnicowanie upraw jako ewentualność.
GAEC 8
Zostanie wprowadzona dobrowolność dotycząca utrzymania istniejących elementów krajobrazu.

Koniec kar i kontroli dla małych gospodarstw
Małe gospodarstwa rolne zostaną zwolnione z obowiązku przestrzegania wymogów warunkowości Wspólnej Polityki Rolnej. Dotyczyć to będzie gospodarstw o powierzchni 10 hektarów i poniżej, które stanowią większość, jeśli chodzi o pobieranie dotacji z WPR, natomiast mniejszość, jeśli weźmie się pod uwagę powierzchnię gruntów rolnych.  Pozwoli to na odbiurokratyzowanie rządowych administracji oraz znacznie uprości i ułatwi życie rolnikom. Kolejną zmianą jest to, że kraje Unii będą mogły zmieniać przygotowane przez siebie plany strategiczne WPR dwa razy w roku, a nie jak dotychczas tylko raz.

Źródła: Farmer.pl, TopAgrar.pl

swiatrolnika.info 2023