czyste powietrze

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Od 22 kwietnia 2024 roku w programie „Czyste powietrze” zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).
Parametry pomp ciepła kwalifikujących się do programu muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium. Zmiana ma na celu uchronienie korzystających z programu przed zakupem i montażem urządzeń, niespełniających parametrów udokumentowanych w karcie produktu i na etykiecie energetycznej. Producent pomp ciepła będzie musiał przedstawić badania potwierdzające parametry swojego urządzenia spełniające wymogi dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych. Badania muszą bezsprzecznie potwierdzać parametry określone w etykiecie energetycznej i karcie produktu oraz spełniać wymogi programu "Czyste Powietrze". Weryfikacją badań i raportów przeprowadzonych przez producentów, zajmie się Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), który na zlecenie NFOŚiGW prowadzi listę ZUM. 
Okres przejściowy zakończy się w czerwcu, zapewniając ochronę beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń niespełniających wyznaczonych parametrów.

Kolejne zmiany obejmują nowe wymogi dotyczące kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Kosztem kwalifikowanym będą mogły być wyłącznie koszty tych kotłów wpisanych na listę ZUM.
Zmiany zajdą również w dotacjach  w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania). Dotacja będzie udzielana i wypłacana beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. Osoba, który skorzysta ze wsparcia w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mogła wnioskować o dotacje na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).