czyste-powietrze-czysty-zysk

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

„Czyste powietrze – czysty zysk” to nowa kampania Fundacji Polska Ziemia!

Realizując rządowy program “Czyste powietrze”, chcemy dotrzeć do jak
największej liczby Polaków z kampanią “Czyste powietrze – czysty zysk”, której
celem jest budowanie świadomości na temat problemów związanych z
zanieczyszczeniem powietrza oraz przedstawienie możliwości wpływania na
poprawę jakości powietrza poprzez korzystanie z programu rządowego. Jego
założeniem jestem poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przewidziane w kampanii
działania  będą realizowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych z zamiarem
dotarcia zarówno do internautów jak i do osób wykluczonych cyfrowo. 
Czyste powietrze – dlaczego jest tak ważne?
 
Każdego roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza, umiera blisko 50
tys. osób, a kolejne tysiące Polaków zapada na choroby układu oddechowego i
nowotwory. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest uwarunkowana czynnikami
meteorologicznymi i topograficznymi, które w efekcie prowadzą do nagromadzenia
się smogu. Dlatego w różnych rejonach Polski mamy do czynienia z różnymi
wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Niestety, polskie miasta regularnie
znajdują się na listach najbardziej zanieczyszczonych miast Europy i Świata.
Indywidualne gospodarstwa domowe w dużym stopniu odpowiadają za emisję
zanieczyszczeń do powietrza, co jest bezpośrednim wynikiem spalania paliw
stałych, takich, jak węgiel, czy drewno.
Kampania Fundacji Polska Ziemia! “Czyste powietrze – czysty zysk” potrwa do 30
września 2023 r.