powietrze

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Wpływ SO2 i NO2 na jakość powietrza

W powszechnej opinii wydawać by się mogło, że za złą jakość powietrza odpowiada tylko dwutlenek węgla czyli CO2. Jednak to bardzo mylne wrażenie. Do jednych z największych „zatruwaczy” powietrza należą dwutlenek azotu i dwutlenek siarki. Parlament Europejski podjął inicjatywę przyjęcia tymczasowego porozumienia politycznego z krajami Unii Europejskiej w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w Europie. Nowa legislacja, która obejmuje m.in. limitowanie emisji dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2), została uznana za kluczowy krok w kierunku ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska naturalnego.
Zgodnie z nowymi zapisami, kraje członkowskie UE zobowiązane będą do podejmowania ścisłych działań w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym przede wszystkim NO2 i SO2. Te dwie substancje, będące składnikami smogu, są odpowiedzialne za szereg problemów zdrowotnych, w tym choroby układu oddechowego, problemy sercowo-naczyniowe oraz inne schorzenia.
NO2: NO2 jest produktem spalania paliw kopalnych w pojazdach silnikowych oraz w procesach przemysłowych. Wysokie temperatury spalania powodują reakcje azotu i tlenu w powietrzu, co generuje NO2. Emisja NO2 przyczynia się do powstawania smogu oraz kwasowych deszczy. Ponadto, może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienia dróg oddechowych, nasilenie objawów astmy oraz innych chorób układu oddechowego.
SO2: SO2 powstaje głównie podczas spalania paliw zawierających siarkę, takich jak węgiel i ropa naftowa. Procesy przemysłowe, takie jak produkcja energii elektrycznej i przemysł chemiczny, również przyczyniają się do emisji SO2. Emisja SO2 również przyczynia się do powstawania kwasowych deszczy oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując podrażnienie dróg oddechowych, nasilenie objawów astmy oraz innych chorób układu oddechowego.
Obie substancje wchodzą w reakcje chemiczne z innymi zanieczyszczeniami powietrza, co może powodować powstawanie pyłów i aerozoli, dodatkowo zanieczyszczając powietrze. Ograniczenie emisji NO2 i SO2 jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzkiego.
Nowa legislacja zakłada również wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm dotyczących pojazdów silnikowych oraz przemysłu, co ma przyczynić się do dalszego zmniejszenia emisji NO2 i SO2.