Polityka rolna

Czesław Siekierski: Praca w rolnictwie jest coraz mniej atrakcyjna dla młodych ludzi

Budżet na WPR jest coraz mniejszy biorąc pod uwagę konkretne wydatki na poszczególne mechanizmy WPR, a także jego udział w całym budżecie UE – powiedział Czesław Siekierski.

– Musimy brać jednak pod uwagę to, że rośnie PKB. 1 proc. PKB dzisiaj, jest inny od tego, który był kilka lat temu, co znajduje przełożenie we wzroście kwoty budżetowej na realizację poszczególnych polityk wspólnotowych

– dodał przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

– Pamiętać należy o tym, że dalsze zmniejszenie funduszy na WPR może nasilić niekorzystne tendencje w rolnictwie. Już dziś dochody rolników wynoszą w UE 50 proc. średniej w innych zawodach, a połowę ich dochodów stanowią dopłaty bezpośrednie. Bez tego wsparcia większość europejskich rolników nie poradzi sobie z zachowaniem działalności rolniczej i stabilności dochodowej, co może poważnie zagrozić naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu

– tłumaczył polityk wiązany z Polskim Stronnictwem Ludowym.

– Także obserwowane obecnie w UE stopniowe zanikanie drobnotowarowego rolnictwa i lokalnych rynków, powoduje utratę miejsc pracy w rolnictwie i migrację młodych ludzi. Praca w rolnictwie jest coraz mniej atrakcyjna dla młodych ludzi, co oprócz braku odpowiednich dochodów i stabilności wynika również z jej dużej uciążliwości, pomimo postępu technicznego, który się dokonał. W ostatnim dziesięcioleciu liczba młodych rolników w UE zmniejszała się w szybkim tempie: z 3,3 mln w 2005 r. do 2,3 mln w 2013 r.

– zaznaczył polityk.

źródło: strefagro.pl
fot. FB

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.