Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

rolniczka
04 październik 2017

Potrzeby młodych rolników

Głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Na jakie jeszcze problemy narzekają młodzi ludzie na wsi?

Podczas na konferencji zorganizowanej przez Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (Radę Europejską Młodych Rolników) komisarz UE ds. rolnictwa przytaczał mało obiecujące dane na temat wieku unijnych rolników. Unijne rolnictwo potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje nowych pomysłów i sił do konkurowania w globalnej gospodarce.

Tylko 6 proc. rolników z państw członkowskich UE to osoby poniżej 35. roku życia, a aż 56 proc. stanowią ci powyżej 55. roku życia. W związku z tym pojawia się konieczność szerszego spojrzenia na rozwój wsi, a konieczną zmianę pokoleniową trzeba wtłoczyć w inne unijne polityki, nie tylko w te bezpośrednio związane z gospodarką rolną. Podczas swojego wystąpienia komisarz Phil Hogan przypomniał, że do 2020 aż 177 000 młodych rolników skorzysta ze wsparcia na rozwój start-upów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponad 280 000 młodych rolników będzie miało szansę skorzystania z funduszy w ramach płatności bezpośrednich. Poza środkami, które płyną z funduszy i części budżetowych UE dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim, nowe pokolenie rolników może sięgać po środki z Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

Komisarz podkreślił:

– Społeczeństwo już oczekuje, że nasz sektor rolno-spożywczy będzie dalej zapewniał bezpieczną i jakościowo najlepszą żywności. Dlatego też cały sektor musi być na pierwszej linii reagowania na zmiany środowiskowe i zmiany klimatu.

W celu poprawienia atrakcyjności sektora rolno-spożywczego oraz uproszczenia procedur jego wspierania od lutego do maja tego roku miały miejsce publiczne konsultacji dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwsze wnioski po konsultacjach są takie, że głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Jako główne przyczyny powstrzymywania się od pracy w rolnictwie wskazuje na nie prawie 30 proc. badanych. Na kolejnych miejscach są niskie zarobki (22 proc.), bariery administracyjne (13 proc.), zły image sektora (12 proc.). Co ciekawe, na ostatnich miejscach znalazły się takie czynniki, jak sytem podatkowy i trudności w uzyskaniu kredytów.

Środowiska rolnicze, zapytane o to, w jaki sposób Wspólna Polityka Rolna mogłaby lepiej pomagać sektorowi, w największym odsetku opowiedziały się za wsparciem start-upów (20 proc.) oraz wsparciem przepływu wiedzy, doradztwa oraz technologii (16 proc.)

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zbiory rzepaku w większości województw dobiegły końca. Czy można na nim zarobić?

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała proje...