Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

rolniczka

Potrzeby młodych rolników

Głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Na jakie jeszcze problemy narzekają młodzi ludzie na wsi?

Podczas na konferencji zorganizowanej przez Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (Radę Europejską Młodych Rolników) komisarz UE ds. rolnictwa przytaczał mało obiecujące dane na temat wieku unijnych rolników. Unijne rolnictwo potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje nowych pomysłów i sił do konkurowania w globalnej gospodarce.

Tylko 6 proc. rolników z państw członkowskich UE to osoby poniżej 35. roku życia, a aż 56 proc. stanowią ci powyżej 55. roku życia. W związku z tym pojawia się konieczność szerszego spojrzenia na rozwój wsi, a konieczną zmianę pokoleniową trzeba wtłoczyć w inne unijne polityki, nie tylko w te bezpośrednio związane z gospodarką rolną. Podczas swojego wystąpienia komisarz Phil Hogan przypomniał, że do 2020 aż 177 000 młodych rolników skorzysta ze wsparcia na rozwój start-upów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponad 280 000 młodych rolników będzie miało szansę skorzystania z funduszy w ramach płatności bezpośrednich. Poza środkami, które płyną z funduszy i części budżetowych UE dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim, nowe pokolenie rolników może sięgać po środki z Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

Komisarz podkreślił:

– Społeczeństwo już oczekuje, że nasz sektor rolno-spożywczy będzie dalej zapewniał bezpieczną i jakościowo najlepszą żywności. Dlatego też cały sektor musi być na pierwszej linii reagowania na zmiany środowiskowe i zmiany klimatu.

W celu poprawienia atrakcyjności sektora rolno-spożywczego oraz uproszczenia procedur jego wspierania od lutego do maja tego roku miały miejsce publiczne konsultacji dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwsze wnioski po konsultacjach są takie, że głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Jako główne przyczyny powstrzymywania się od pracy w rolnictwie wskazuje na nie prawie 30 proc. badanych. Na kolejnych miejscach są niskie zarobki (22 proc.), bariery administracyjne (13 proc.), zły image sektora (12 proc.). Co ciekawe, na ostatnich miejscach znalazły się takie czynniki, jak sytem podatkowy i trudności w uzyskaniu kredytów.

Środowiska rolnicze, zapytane o to, w jaki sposób Wspólna Polityka Rolna mogłaby lepiej pomagać sektorowi, w największym odsetku opowiedziały się za wsparciem start-upów (20 proc.) oraz wsparciem przepływu wiedzy, doradztwa oraz technologii (16 proc.)

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę "End the Cage Era", czyli  "Koniec Ery Klatek". Rozpoc...

Z dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej Jackiem Podgórskim na temat sytuacji na rynku owoców rozmawia ...

Tegoroczne obserwacje wspólnotowego rynku wołowiny potwierdzają istnienie trendu, który z punktu widz...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.