Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

rolniczka
04 październik 2017

Potrzeby młodych rolników

Głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Na jakie jeszcze problemy narzekają młodzi ludzie na wsi?

Podczas na konferencji zorganizowanej przez Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (Radę Europejską Młodych Rolników) komisarz UE ds. rolnictwa przytaczał mało obiecujące dane na temat wieku unijnych rolników. Unijne rolnictwo potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje nowych pomysłów i sił do konkurowania w globalnej gospodarce.

Tylko 6 proc. rolników z państw członkowskich UE to osoby poniżej 35. roku życia, a aż 56 proc. stanowią ci powyżej 55. roku życia. W związku z tym pojawia się konieczność szerszego spojrzenia na rozwój wsi, a konieczną zmianę pokoleniową trzeba wtłoczyć w inne unijne polityki, nie tylko w te bezpośrednio związane z gospodarką rolną. Podczas swojego wystąpienia komisarz Phil Hogan przypomniał, że do 2020 aż 177 000 młodych rolników skorzysta ze wsparcia na rozwój start-upów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponad 280 000 młodych rolników będzie miało szansę skorzystania z funduszy w ramach płatności bezpośrednich. Poza środkami, które płyną z funduszy i części budżetowych UE dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim, nowe pokolenie rolników może sięgać po środki z Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

Komisarz podkreślił:

– Społeczeństwo już oczekuje, że nasz sektor rolno-spożywczy będzie dalej zapewniał bezpieczną i jakościowo najlepszą żywności. Dlatego też cały sektor musi być na pierwszej linii reagowania na zmiany środowiskowe i zmiany klimatu.

W celu poprawienia atrakcyjności sektora rolno-spożywczego oraz uproszczenia procedur jego wspierania od lutego do maja tego roku miały miejsce publiczne konsultacji dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwsze wnioski po konsultacjach są takie, że głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Jako główne przyczyny powstrzymywania się od pracy w rolnictwie wskazuje na nie prawie 30 proc. badanych. Na kolejnych miejscach są niskie zarobki (22 proc.), bariery administracyjne (13 proc.), zły image sektora (12 proc.). Co ciekawe, na ostatnich miejscach znalazły się takie czynniki, jak sytem podatkowy i trudności w uzyskaniu kredytów.

Środowiska rolnicze, zapytane o to, w jaki sposób Wspólna Polityka Rolna mogłaby lepiej pomagać sektorowi, w największym odsetku opowiedziały się za wsparciem start-upów (20 proc.) oraz wsparciem przepływu wiedzy, doradztwa oraz technologii (16 proc.)

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...