Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

17 luty 2017

Nic o nas bez nas

W  obronie podstawowych wartości samorządu lokalnego w Polsce.

 

Związek Gmin Wiejskich RP skierował odezwę do wójtów, burmistrzów, radnych i społeczności lokalnych gmin członkowskich w sprawie obrony podstawowych wartości samorządności w Polsce. ZGW RP przeciwstawia się budowaniu w przestrzeni publicznej negatywnych opinii o samorządności lokalnej oraz wzywa liderów miast i gmin do współdziałania na rzecz obrony idei samorządności i suwerenności samorządów w Polsce.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z największym niepokojem obserwuje narastającą  falę  niechęci  w  stosunku  do  samorządu  i  do  ich   liderów.   W   wypowiedziach   publicystycznych   i politycznych, samorządom przypisuje się bezpodstawnie wiele grzechów i czynów, nawet o podłożu kryminogennym. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z innymi korporacjami samorządowymi podejmował, podejmuje i będzie podejmować działania odrzucające  tezy  o  rzekomym  zepsuciu samorządów oraz działania w obronie idei samorządności. W ostatnich tygodniach nastąpiła kumulacja propozycji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na kierunek rozwoju polskiej samorządności.

 

Zapowiadane zmiany (ograniczenie kadencyjności organów wykonawczych JST, planowane zmiany Kodeksu wyborczego i samorządowej ordynacji wyborczej, zmiany podziału administracyjnego,  w  tym:  tworzenia  aglomeracji  oraz  podziału  gmin  celem   przyłączenia   części   i terytoriów do innych gmin), będą miały wpływ na ograniczanie samorządności,  centralizację administracji państwowej,  ograniczanie konstytucyjnych praw, w tym praw wyborczych obywateli – pisze w liście skierowanym do samorządowców Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak udało się nam ustalić  sprawa obrony idei samorządności zdominowała również obrady na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 2 lutego 2017 r. Zapadła wówczas decyzja o organizacji przez ZGW RP 16 marca spotkania środowisk samorządowych w Warszawie, a 17 marca manifestacji ulicznej. Przygotowywana jest też przez ZGW RP projekt uchwały, która przyjmowałyby poszczególne gminy w  sprawie obrony samorządności kierowanej do Prezydenta RP, Premiera RP, parlamentu i klubów parlamentarnych.

Ponadto  celem  skoordynowania  działań  w obszarze obrony idei samorządności  10 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Omawiano kilka propozycji działań, w tym organizację spotkania wszystkich środowisk samorządowych i zaangażowanych w lokalne sprawy mieszkańców.  Ostatecznie,  zgodnie  z  propozycją  ZGW RP,   wstępnie   przyjęto   jego   organizację   w Warszawie, w dniu 16 marca 2017 r. Byłoby ono  jak podkreśla ZGW RP  miejscem wypracowania kierunku dalszych działań środowiska  samorządowego  w  obronie  idei  samorządności.

 

 Możliwe,  że  stoimy  obecnie  przed  najpoważniejszym  kryzysem  utrzymania  idei   samorządności   w Polsce. Tylko wspólne, zorganizowane przedsięwzięcia dają szansę zahamowania działań ograniczających samorządność w Polsce.  Nic o nas bez nas – podsumowuje  Marek Olszewski.

 

 ZGW RP/Maks Weber 

Hodowla i uprawy

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Dzień Polskiej Borówki to początek zbiorów, które mimo trudnej pogody zapowiadają się dobrze...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

Deszczu w tym roku jest pod dostatkiem. A jednak zdarzają się plantacje, gdzie kukurydza żółknie. Powodem ...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...