Logo Świat Rolnika


Hodowla

kurczak

Wykup interwencyjny zamiast bioasekuracji

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj proponuje rozważenie obowiązkowego wykupu drobiu pochodzącego z chowu przydomowego.

W związku z nadciągającym sezonem zwiększonego zagrożenia ptasią grypą Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj apeluje do resortu rolnictwa o stworzenie rejestru wszystkich stad drobiu w Polsce niezależnie od ich wielkości. Jednocześnie proponuje rozważenie obowiązkowego wykupu drobiu pochodzącego z chowu przydomowego.

– W tego typu hodowlach najtrudniej wymusić przestrzeganie zasad bioasekuracji. Jednocześnie koszty spowodowane wystąpieniem ogniska ptasiej grypy, które musi ponieść skarb państwa, są wielokrotnie większe niż proponowany przez nas swoisty wykup interwencyjny

– informuje PZHD i PJ.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego wśród krajów Unii Europejskiej z silną dynamiką wzrostu produkcji. GUS szacuje, że w 2016 r. wytworzono ponad 2,5 mln ton mięsa drobiowego. W zestawieniu z 2015 r., produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 4,9%, a głównym czynnikiem rozwoju branży drobiarskiej była sprzedaż zagraniczna.

W krajowej strukturze produkcji mięsa drobiowego ponad 90% stanowi mięso z brojlerów i indyków.

 

hodowcydrobiu.pl/Maks Weber/fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.