Logo Świat Rolnika


Hodowla

jaja

Polskie jaja skażone fipronilem!

Wykryto fipronil, trujący, niebezpieczny dla zdrowia środek, w polskich jajach konsumpcyjnych.

Wyniki badań próbek urzędowych pobranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych:

1. jaja oznaczone kodem na skorupce: 3 PL 14371323 producent: TOP-JAJ, Bieżuń;

2. jaja oznaczone kodem na skorupce: 3 PL 30051328 K3, producent: Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Rawicz;

3. jaja oznaczone kodem na skorupce: 2 PL 14131317, wyprodukowano dla: Farmio S.A. z Warszawy.

– W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na tych. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z nich do obrotu oraz sporządziła listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia

– informuje Główny Lekarz Weterynarii

W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontynuuje badania mięsa drobiowego i jaj w kierunku zanieczyszczenia fipronilem. Dotychczas w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano 25 próbek mięsa drobiowego i 85 próbek jaj dostępnych na rynku krajowym. W żadnej ze zbadanych próbek mięsa nie stwierdzono obecności fipronilu. Natomiast wyżej wymienionych 3 z 85 próbek jaj (1 próbka stanowi minimum 12 sztuk jaj kurzych) stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego (0,005 mg/kg). 

 

wetgiw.gov.pl/MD/fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.