Logo Świat Rolnika


Hodowla

06 luty 2017

Ogłoszono obszar zapowietrzony: Sokołowice, Cieśle, Spalice

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłosił obszarem zapowietrzonym teren wokół ogniska grypy ptaków o promieniu ok. 3 km. W obszarze zapowietrzonym znajdują się  miejscowości: Sokołowice, Cieśle, Spalice.

W promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym jest ogłoszony obszar zagrożony.

Obejmuje on kolejnych 31 miejscowości.

Przez co najmniej 21 dni licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków obowiązują surowo przestrzegane środki bezpieczeństwa.

Na obszarze zapowietrzonym m. in. są przeprowadzane kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja wylęgowe, stosowane mają być środki bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzace i wychodząe z gospodarstwa- w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujacych drób. Należy też  czyścić i odkażać środki transportu i sprzęt wykorzystywany do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, inne środki transportu wjeżdżające do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżające oraz innych przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Zakazuje się na tym terenie:

 

  • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach

 

  • wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy;

 

  • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności a także ich zwłok i jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii

 

  • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego

 

  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z gatunków wrażliwych, targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych

 

  • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywyane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub -co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego i wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy

 

 

WIĘCEJ

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy z dnia 04.02.2017 r.

 

Mader/fot. pixabay.com