Logo Świat Rolnika


Finanse

Po pieniądze na modernizację gospodarstwa do ARIMR. Do wzięcia nawet 900 tysięcy złotych

Do 27 lipca można ubiegać się o środki pieniężne na "Modernizację gospodarstw rolnych". Do wzięcia jest nawet 900 tysięcy złotych.

Inwestycje związane mogą być z produkcją prosiąt (obszar A) - można uzyskać 900 tysięcy złotych wsparcia, mleka krowiego (obszar B) lub produkcją bydła mięsnego (obszar C) - 500 tysięcy złotych wsparcia.

W przypadku obszaru A wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tysięcy euro i większa niż 250 tysięcy euro. Z kolei w obszarach B i C wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 200 tysięcy euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Wsparcie jest przyznawane w postaci dofinansowania poniesionych kosztów. Poziom dofinansowania to 50 procent, może jednak zostać zwiększony do 60 procent, jeśli o pomoc ubiega się młody rolnik lub wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Wnioski będą punktowane, a pieniądze przyznawane będą na podstawie listy rankingowej.

M.O./arimr.gov.pl/Fot. BDNEGIN/CC-BY-NC-ND 2.0/flickr.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

GUS zbadał opinie rolników na temat sytuacji ogólnej ich gospodarstw i opłacalności produkcji rolnic...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.