Logo Świat Rolnika


Finanse

Po pieniądze na modernizację gospodarstwa do ARIMR tylko do dziś! Do wzięcia nawet 900 tysięcy złotych

Do 27 lipca można ubiegać się o środki pieniężne na "Modernizację gospodarstw rolnych". Do wzięcia jest nawet 900 tysięcy złotych.

Inwestycje związane mogą być z produkcją prosiąt (obszar A) - można uzyskać 900 tysięcy złotych wsparcia, mleka krowiego (obszar B) lub produkcją bydła mięsnego (obszar C) - 500 tysięcy złotych wsparcia.

W przypadku obszaru A wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tysięcy euro i większa niż 250 tysięcy euro. Z kolei w obszarach B i C wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 200 tysięcy euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Wsparcie jest przyznawane w postaci dofinansowania poniesionych kosztów. Poziom dofinansowania to 50 procent, może jednak zostać zwiększony do 60 procent, jeśli o pomoc ubiega się młody rolnik lub wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Wnioski będą punktowane, a pieniądze przyznawane będą na podstawie listy rankingowej.

M.O./arimr.gov.pl/Fot. BDNEGIN/CC-BY-NC-ND 2.0/flickr.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę "End the Cage Era", czyli  "Koniec Ery Klatek". Rozpoc...

Z dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej Jackiem Podgórskim na temat sytuacji na rynku owoców rozmawia ...

Tegoroczne obserwacje wspólnotowego rynku wołowiny potwierdzają istnienie trendu, który z punktu widz...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.