Logo Świat Rolnika


Ekologia

04 listopad 2016

Żywność prosto od rolnika. Krótsza droga z pola na stół?

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Rząd chce wyjść w ten sposób naprzeciw postulatom rolników zabiegającym o stworzenie im równych szans w zakresie tzw. rolniczego handlu detalicznego z producentami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów.

 

Ustawa ta ma też doprowadzić do poprawy organizacji nadzoru nad rolnikami prowadzącymi bezpośrednią sprzedaż żywności i ujednolicić zasady rządzące produkcją, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu jednej z Inspekcji podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub rynków rolnych. Jednocześnie określi jednoznacznie zasady opodatkowania sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy lub hodowli oraz wskaże, kiedy taka sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego.

 

Według nowych przepisów do zwolnienia z podatku dochodowego kwalifikować będzie osiągnięcie przychodów ze sprzedaży o wartości nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych. Co najmniej 50 proc. składu produktu musi pochodzić z zasobów roślinnych lub zwierzęcych gospodarstwa rolnego osoby ubiegającej się o zwolnienie z podatku dochodowego. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży.

 

Producent rolny, który uzyska ze sprzedaży przerobionej żywności więcej niż 20 tys. zł, będzie mógł wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 20 tys. zł na podstawie 2 proc. stawki podatku zryczałtowanego.

 

 

Maks Weber

 

Fot. freeimages.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...