środa
| 22 maja 2019

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.


Już wkrótce rolnicy łatwiej będą mogli  sprzedawać działki i grunty rolne , a osoby niebędące rolnikami , będą mogły zakupić grunty rolne Stanie się to możliwe dzięki przyjętemu 12 marca  na wniosek ministra rolnictwa przez radę ministrów projektowi ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Nowelizacja  zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.


Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast, w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości, nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.


Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego –  można będzie nabyć nieruchomość rolną między innymi  o powierzchni mniejszej niż 1 ha, w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.


Jak podkreślają autorzy ustawy w tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.


Istotna zmiana dotyczy  również skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez którynabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.


Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.
Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono  też katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.


Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.


W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.
Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).


Zdaniem posła Michała Cieślaka (Porozumienie Jarosława Gowina) dotychczasowe przepisy generowały spore trudności w sprzedaży działek większych niż 30 arów osobom niezwiązanym z rolnictwem. Po wejściu w życie nowych przepisów, rolnicy będą mogli swobodnie sprzedawać działki i grunty, których powierzchnia będzie mniejsza niż jeden hektar. Będą mogli pozbyć się działek mało atrakcyjnych, z budynkami, których nie wykorzystują. Z sygnałów, jakie do mnie docierały, wiem, że często takie działki miały około 70 arów.


"Obowiązujące 30 arów generowało spore utrudnienia związane ze sprzedażą. Ta zmiana będzie również pozwalała mieszkańcom miast zakupić tereny lub grunty z budynkami, które mają powierzchnię większą niż 30 arów, osiedlać się na wsiach, bądź tworzyć miejsca rekreacji. Co ważne, projekt ustawy wyłącza z terenów administracyjnych miast wszystkie obszary rolne, co oznacza, że te tereny bez większych problemów będą mogły być przeznaczone na tereny inwestycyjne, czy też do budowy mieszkaniowej. Ustawa w obecnym kształcie takie możliwości ograniczała"

 

- mówił Michał Cieślak.

 


Maks Weber

fot. Pixabay


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.