O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

05-09-2023

Autor: Świat Rolnika

Popyt na artykuły mleczarskie wciąż jest niski! Ekspert: Wpływ na to ma wysoka inflacja

Popyt na artykuły mleczarskie wciąż notowany jest na niskim, lecz stabilnym poziomie zarówno na rynku światowym, jak i w Polsce.

Jak informuje w najnowszych (O)cenach Rolniczych Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej popyt na rynku krajowym został stłumiony przez wysoką inflację cen produktów mlecznych. W konsekwencji doprowadziło to do sytuacji gdy konsumenci zmuszeni byli robić mniejsze zakupy. 

Popyt na artykuły mleczarskie pozostaje niski

Popyt krajowy na artykuły mleczarskie jest obecnie tłumiony przez wysoką inflację, przez co konsumenci zmuszeni są do robienia mniejszych zakupów. Dodatkowo według prognoz popyt będzie nadal spadać do 2023 r. ze względu na presję recesji, a sprzedaż detaliczna kluczowych produktów mlecznych spadnie o 3%.

“Sprzedaż mleka spożywczego  spadnie w mniejszym stopniu o 1%, powracając do długoterminowego trendu” – informuje Jarosław Malczewski.

Jak sytuacja w Chinach wpływa na rynek światowy?

Zbliżony schemat występuje również na arenie międzynarodowej, ale istotnym czynnikiem, który może mieć na to wpływ, jest ważny rynek chiński . 

Warto przypomnieć, że chiński popyt odnotował spadek w 2022 r. ze względu na wysoki poziom zapasów zgromadzonych rok wcześniej. Przez nadal obowiązujące  ograniczenia związane z Covid-19 popyt pozostawał na niskim poziomie. 

“Spodziewalibyśmy się poprawy tej sytuacji wraz z ponownym otwarciem gospodarki. Na podstawie przewidywanego wzrostu gospodarczego na poziomie 4,5% w latach 2023 i 2024 oczekuje się, że wielkość importu chińskich produktów mlecznych będzie rosła o około 6,7% rocznie. Chociaż import w pierwszych dwóch kwartałach utrzymuje się poniżej poziomu z poprzedniego roku, szacuje się, że popyt w ciągu roku ulegnie poprawie, zwiększając popyt na import” – wyjaśnił prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej.

Zobacz także: Ceny produktów rolnych nadal notują spadki! Ekspert: Zmiana rok do roku jest dwucyfrowa

swiatrolnika.info 2023