Polityka rolna

Związkowcy chcą ograniczeń w imporcie gryki

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Ardanowskiego ws. podjęcia działań mających na celu zamknięcie importu gryki ze wschodu na teren Unii Europejskiej.

- Od ubiegłego roku widzimy napływ bardzo taniego ziarna gryki co w tym roku skutkuje znacznymi obniżkami cen w skupach

- podkreśla Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz.

Duży spadek plonu gryki w Polsce powoduje totalne załamanie opłacalności produkcji. Podkreślenia należy fakt, że państwowy podmiot PZZ Stoisław wystawił najniższą cenę na poziomie 840 zł za tonę dostarczonej gryki do skupu, co spowodowało, że podmioty prywatne skupujące grykę średnio 1000 zł netto za tonę wstrzymały skup, a następnie znacząco obniżyły cenę.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż/Fot. Hajdina/CC-BY-SA 3.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.