O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

12-07-2023

Autor: Świat Rolnika

Światowa Organizacja Rolników alarmuje: Żywność z próbówek nie może być alternatywą dla tradycyjnego rolnictwa

Żywność z próbówek

Rolnicy z całego świata nie chcą, aby żywność z próbówek stała się alternatywą dla ich produkcji. 

Światowa Organizacja Rolników (WFO) reprezentująca ponad 1,2 miliarda rolników zdecydowanie sprzeciwia się żywności hodowanej w laboratoriach i wyraża obawy dotyczące potencjalnego wpływu tej technologii na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności i zdrowie ludzi, dziedzictwo kulturowe oraz źródła utrzymania społeczności rolniczej.

WFO zorganizowało protest w Strasburgu

Światowa Organizacja Rolników zwraca uwagę, że ​​żywność z probówek oraz substancje produkowane w laboratoriach do spożycia przez ludzi, są tworzone przy użyciu tkanek lub komórek i nie występują naturalnie na dużą skalę. Wspierają je kampanie marketingowe, które wzmacniają mit o większym zrównoważonym rozwoju w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem.

WFO podkreśla, że zdecydowanie odrzuca tę narrację, ponieważ brakuje w niej dowodów naukowych. Organizacja stwierdziła również, że dzięki ogromnym krokom poczynionym przez globalny przemysł hodowlany w zakresie zrównoważonego rozwoju, hodowla zwierząt odgrywa kluczową rolę w przyszłości rolnictwa.

„Niedawne badania wykazały fundamentalny wkład żywności pochodzenia zwierzęcego w zdrową dietę w poprawę odżywiania i wyników zdrowotnych, pokazując, że produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze trudne do uzyskania z żywności pochodzenia roślinnego w niezbędnej ilości i jakości” – wyjaśniali protestujący. 

„WFO głęboko wierzy, że zwierzęta gospodarskie są częścią rozwiązania, przyczyniając się do ochrony gruntów i żyzności gleby, zmniejszając ryzyko pożarów i chroniąc całe regiony przed nieuchronnym pustynnieniem, a także zapobiegając opuszczaniu obszarów wiejskich i niestabilności hydrogeologicznej” – dodali

Żywność z próbówek to zagrożenie dla naszego zdrowia?

Światowa Organizacja Rolników reprezentuje ponad 1,2 miliarda rolników na całym świecie i opowiada się za globalną społecznością rolniczą w międzynarodowych procesach wpływających na teraźniejszość i przyszłość sektora rolnego.

WFO podkreśla, że ​​niedawny raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Zdrowia – zatytułowany "Food Safety Aspects of Cell-Based Food" – wyjaśnia, że ​​nie ma wiarygodnych dowodów na porównanie żywności opartej na komórkach z tą, która została wyprodukowana przez rolnika. Nadal pozostaje wiele do rozważenia na temat jego wartości odżywczej i tego, jak może wpłynąć na zdrowie człowieka w dłuższej perspektywie. Ponadto wszelkie twierdzenia dotyczące mniejszego wykorzystania gruntów i wody, redukcji emisji gazów cieplarnianych, dobrostanu zwierząt i zmniejszonego ryzyka chorób odzwierzęcych nie zostały jeszcze udowodnione.

Organizacja stwierdza, że ceni innowacje i przyjmuje podejście oddolne, oparte na nauce i zorientowane na wyniki. Wzywa do współpracy między rolnikami, naukowcami i zainteresowanymi stronami w łańcuchu wartości „w celu sprostania nadchodzącym wyzwaniom, opracowania innowacyjnych praktyk i dostarczenia zrównoważonych rozwiązań w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności w zrównoważony sposób”.

Dodatkowo jej zdaniem żywność z próbówek odrzuca pracę i wkład rolników w zrównoważony rozwój i popycha konsumentów w kierunku jednorodnego modelu żywieniowego, który podważa tradycję, różnorodność, bogactwo, jakość i wyjątkowość regionalnych systemów żywnościowych na całym świecie.

Zobacz także: Copa-Cogeca mówi stanowcze NIE dla nowych przepisów o odtwarzaniu przyrody! Już jutro ważna akcja w Strasburgu!

swiatrolnika.info 2023