O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-07-2023

Autor: Świat Rolnika

Copa-Cogeca mówi stanowcze NIE dla nowych przepisów o odtwarzaniu przyrody! Już jutro ważna akcja w Strasburgu!

Copa-Cogeca

Już jutro przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się akcja zorganizowana przez Copa-Cogeca. 

Organizatorzy zamanifestują swój sprzeciw wobec przepisów procedowanych przez unijne władze przepisów o odtwarzaniu przyrody – Nature Restoration Law i ponownie zaapelują o ich odrzucenie. Wskazują jednocześnie, że przyjęcie przepisów w obecnej formie sprawi, że prawo będzie jeszcze mniej praktyczne dla europejskich rolników, leśników i rybaków.

Copa-Cogeca apeluje o odrzucenie kontrowersyjnych przepisów

W środę Parlament Europejski będzie głosował nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym odtwarzania przyrody. Oczekuje się, że głosowanie będzie zacięte.

Organizacja rolnicza Copa-Cogeca jednoznacznie opowiada się za odrzuceniem wniosku w obecnej formie i wskazuje szereg powodów, dlaczego tak należy zrobić.

"Mamy jednak największy problem z wymogiem przeciwdziałania pogarszaniu się stanu przyrody na obszarach Natura 2000 i poza nimi; brakiem odpowiedniego i wystarczającego finansowania odbudowy w terenie i zasobów ludzkich pozwalających na jej realizację; nałożeniem prawnie wiążących celów na ekosystemy rolnicze i leśne bez przyznania odpowiednich zasobów; a także z brakiem odpowiedniej oceny skutków” – czytamy w oświadczeniu.

Wielokrotnie zwracała również uwagę, że Komisja Europejska w zbyt dużym stopniu polega na Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) do sfinansowania tej niesamowitej transformacji polegającej na odbudowie przyrody. 

“Plany strategiczne WPR nie są nastawione na odbudowę, lecz na ogólnie pojętą różnorodność biologiczną. UE nie może odbudować i ponownie nawodnić tysięcy hektarów torfowisk rolnych lub użytków zielonych bez odpowiednich narzędzi. Już teraz potrzebujemy funduszu odbudowy, a nie za pięć czy dziesięć lat. Społeczność rolnicza zgadza się, że trzeba działać. Działania te jednak muszą być odpowiednio finansowane” – wyjaśnia Copa-Cogeca.

Jakie skutki niosłoby za sobą nowe prawo? 

Copa-Cogeca zwraca uwagę, że ocena skutków dotycząca prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest wystarczająca, aby odpowiednio uwzględnić trzy filary zrównoważoności. Dodatkowo podkreśla, iż najwyższą cenę za wprowadzone reformy zapłacą rolnicy, leśnicy i rybacy.

“Wspólne stanowisko odnośnie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych mówi o tym, że stosunek kosztów do korzyści powinien wynosić 8 do 1, co oznacza, że 8 euro wraca do społeczeństwa za każde wydane 1 euro. Nie ma tu mowy jednak o prawdziwej ocenie skutków, jeśli rozmowy dotyczą wyłącznie korzyści dla różnorodności biologicznej, a o kosztach realizacji, które poniosą społeczności wiejskie i o utracie dochodów ze względu na zaprzestanie aktywnej produkcji i przejście na inne modele biznesowe ledwie się napomyka. Niektórym gałęziom przemysłu bardzo łatwo jest poprzeć tę inicjatywę, gdyż wiedzą, że to rolnicy, leśnicy i rybacy zapłacą najwyższą cenę za te reformy, a one same będą mogły nagłaśniać własne wysiłki w swojej strategii komunikacyjnej” – wyjaśnia organizacja.

Jednocześnie podkreśla, że za wadliwe przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych odpowiada nie Parlament Europejski, a Komisja Europejska, która nie przeprowadziła odpowiednich badań.

“Wina leży jednak całkowicie po stronie Komisji Europejskiej, która nie przeprowadziła odpowiednich badań pozwalających na ilościową ocenę wszystkich skutków, co ułatwiłoby wypracowanie zrównoważonego rozwiązania i konsensusu możliwego do przyjęcia przez wszystkich” – zaznacza Copa-Cogeca.

swiatrolnika.info 2023