O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

03-04-2023

Autor: Świat Rolnika

Produkcja żywca w Polsce nie jest w aż takim złym stanie

Produkcja żywca

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ​​produkcja żywca w 2021 roku była znacznie wyższa niż w 2010 roku.

Produkcja żywca w Polsce

Z najnowszych danych GUS wynika, że ​​produkcja żywca rzeźnego była w 2021 r. istotnie wyższa niż w 2010 r. (odpowiednio 466,3 kg i 350,3 kg), ale nieco niższa niż w 2020 r., kiedy wyniosła 484,3 kg. Hodowla trzody chlewnej praktycznie nie zmieniła się na przestrzeni lat.

Jednak tendencja wzrostowa produkcji wieprzowiny per capita jest oczywista. W 2021 roku było to 49,2 kg na mieszkańca, o około 1 kg więcej niż w 2012 i 2020 roku. Produkcja wołowiny na mieszkańca była nieco niższa niż w 2020 r. (odpowiednio 14,6 i 14,8 kg), ale znacznie wyższa niż w 2010 r. (10,1 kg). W 2021 r. odnotowano spadek produkcji mięsa drobiowego na 1 mieszkańca (68,7 kg w 2021 r. wobec 73,4 kg w 2020 r.). Wręcz przeciwnie, to prawie dwukrotnie więcej niż w 2010 r., kiedy produkcja na mieszkańca wyniosła 35,8 kg.

Produkcja żywca

Ogólna dynamika pogłowia zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, owiec) wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego obserwowanego po 2015 roku. W 2010 roku było to 7158 tys. sztuk, następnie w 2015 roku: 6740 tys. sztuk, w 2020 roku: 6961 tys. sztuk. sztuk, aw 2021 r.: 7694 tys. sztuk (w sztukach bydła). Odnotowano wzrost pogłowia bydła i owiec, a pogłowie trzody chlewnej wykazuje stałą tendencję spadkową (15244,4 w 2010 r. wobec 10242,4 w grudniu 2021 r.).

Najwięcej trzody chlewnej hoduje się w Polsce w województwie wielkopolskim (4209,7 tys. sztuk w 2021 r.), a następnie w województwie mazowieckim (1270,6 tys. sztuk). 

Zobacz też: Brazylia zwiększyła eksport drobiu pomimo zagrożeń ptasią grypą

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023