Logo Świat Rolnika


Hodowla

Hodowle kur coraz bardziej ekologiczne! Spada zużycie wody i energii

Dzięki lepszym paszom do wyprodukowania kilograma jaj potrzeba ich znacznie mniej niż jeszcze przed kilkudziesięcioma laty.

Jak wskazuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz różnice są dość znaczne – dzięki ulepszeniom w formułach paszowych oraz dodatkom paszowym do wyprodukowania jednego kilograma jaj potrzeba współcześnie aż o półtora kilograma paszy mniej niż 50 lat temu. Informacja ta wynika z badań opublikowanych przez Journal of Cleaner Production.

Co więcej, według danych KIPDiP nowoczesne pasze znacząco zmniejszają także emisję gazów do środowiska. Przykładowo, dzięki nowym sposobom żywienia, emisja gazów cieplarnianych z hodowli drobiu jest obecnie o 57 procent niższa niż była jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku!

Nie tylko pasze pozwalają drobiarstwu w zdecydowanie lepszy sposób korzystać ze środowiska naturalnego. Ogólna organizacja ferm doprowadziła do tego, że zużycie energii na fermach jest mniejsze o 10 procent, a wody o 51 procent niż jeszcze pół wieku temu.

Postęp spodował więc bardziej zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, co sprawia, że przemysłowe hodowle kurcząt są znacznie ekologiczniejsze niż jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu.

M.O./kipdip.org.pl/Fot. Rular Matters/CC-BY-NC 2.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.