Logo Świat Rolnika


Hodowla

Zmniejszenie uboju gospodarczego sposobem na ograniczenie ASF?

Według Krajowego Związku Producentów i Pracodawców Trzody Chlewnej ważnym aspektem walki z afrykańskim pomorem świń jest ograniczenie uboju gospodarczego w strefach występowania ASF.

KZP-PTCh wskazuje, że mięso z takiego uboju nie zawsze jest używane na potrzeby własne, a różnymi drogami trafia do sprzedaży, w dodatku bez nadzoru weterynaryjnego. Zakażone mięso wieprzowe może więc przenosić chorobę na znaczne odległości, co w konsekwencji może powodować "skokowe" występowanie ASF na terenach, na których wcześniej nie występował, a co za tym idzie znaczne rozszerzanie się terenów objętych wirusem.

W ocenie związkowców przeniesienie afrykańskiego pomoru świń za zachodni brzeg Wisły było spowodowane kontaktem dzików z właśnie zakażonymi odpadami wieprzowymi. 

Zdaniem Krajowego Związku Producentów i Pracodawców Trzody Chlewnej dzięki takiej zmianie przepisów, która umożliwiłaby uboje tylko i wyłącznie w rzeźniach zarejestrowanych i nadzorowanych przez lekarzy weterynarii, ryzyko przenoszenia choroby tą drogą zostałoby znacznie ograniczone.

M.O./kzp-ptch.pl/Fot. Stuart Webster/CC-BY 2.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.