Finanse

Kto wydaje najwięcej na alkohol? Wcale nie Polacy!

W 2017 r. Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej (UE) wydały 1,6% swoich całkowitych wydatków konsumpcyjnych na napoje alkoholowe. Oznacza to łączne wydatki w wysokości ponad 130 mld EUR, co odpowiada 0,9% PKB UE lub przekracza 300 EUR na mieszkańca UE. Należy zauważyć, że nie obejmuje to napojów alkoholowych opłacanych w restauracjach i hotelach.

Bałtyckie państwa członkowskie UE wydają najwięcej wydatków na alkohol na wydatki domowe, Hiszpania najmniej.  W UE w 2017 r. Udział wydatków konsumpcyjnych ogółem na napoje alkoholowe był największy w trzech państwach bałtyckich: w Estonii (5,2%), na Łotwie (4,9%) i na Litwie (4,0%). Za nimi plasowała się Polska (3,5%), Czechy (3,3%), Węgry (3,0%) i Finlandia (2,8%).

Na przeciwległym krańcu skali Hiszpania (0,8%), Grecja i Włochy (oba 0,9%) wydały najniższy odsetek wydatków gospodarstw domowych na napoje alkoholowe, wyprzedzając Niemcy, Austrię i Portugalię (wszystkie 1,4%).

alkooooo

Udział wydatków na alkohol zwiększył się głównie w Rumunii i Portugalii. W latach 2007-2017 udział napojów alkoholowych w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych utrzymywał się na stabilnym poziomie w przeważającej większości państw członkowskich. Najwyższe wzrosty w tym 10-letnim okresie odnotowano w Rumunii (z 2,3% ogółu wydatków na gospodarstwa domowe w 2007 r. Do 2,7% w 2017 r., Czyli o 0,4 punktu procentowego (pp)) i Portugalii (+ 0,3 pp, z 1,1% do 1,4%).

Natomiast w latach 2007-2017 udział napojów alkoholowych w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych znacznie spadł w Bułgarii (z 3,0% w 2007 r. Do 1,7% w 2017 r., Czyli o 1,3 pp), na Litwie (-0,7 punktu procentowego, z 4,7% do 4,0%) oraz Finlandii (- 0,5 pp, z 3,3% do 2,8%).


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


źródło: Eurostat
fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.