Ekologia

Chcesz zostać rolnikiem ekologicznym? Jedź do Chmielnika!


W Chmielniku koło Rzeszowa istnieje Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.


„W dzisiejszym świecie lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na drogą żywność ekologiczną, co daje realne szanse również dla małych gospodarstw z naszego regionu. Uczniowie naszej szkoły poznają różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „’Dolinę Strugu’”


– mówi Tomasz Janik , dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej.


Po trzech latach nauki oraz praktyki w ośrodkach, które uczestniczą w stowarzyszeniu „Dolina Strugu” uczniowie zdobędą zawód rolnika ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Placówka planuje umożliwić im kontynuowanie nauki, organizując dwuletnią szkołę II stopnia, a także kursy i warsztaty rolnictwa ekologiczne w ramach kształcenia ustawicznego .


Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” zapewnia uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o własne przedsięwzięcia. Ekologiczne rolnictwo by być opłacalnym, zyskownym i racjonalnym wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy, metod oraz technik produkcji.


„Tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających naszych miejscach praktyk pozwoli im poznać tajniki, bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych dziedzin rolnictwa ekologicznego”


– dodaje Janik, dyrektor Centrum.


Maks Weber

Fot. Pixabay


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.