wywiady Wywiady

Robert Winnicki

Robert Winnicki: Nasz elektorat to łakomy kąsek dla PiS

Robert Winnicki: Nasz elektorat to łakomy kąsek dla PiS

Monika Piątkowska: Transfer zboża z Ukrainy jest prawie niemożliwy

Monika Piątkowska: Transfer zboża z Ukrainy jest prawie niemożliwy

Monika Piątkowska: Transfer zboża z Ukrainy jest prawie niemożliwy

Rafał Romanowski: Polska może być hubem gospodarczym dla Ukrainy

Rafał Romanowski: Polska może być hubem gospodarczym dla Ukrainy

Rafał Romanowski: Polska może być hubem gospodarczym dla Ukrainy

Ihor Baranetskyi: Polskie i ukraińskie rolnictwo może współpracować

Ihor Baranetskyi: Polskie i ukraińskie rolnictwo może współpracować

Ihor Baranetskyi: Polskie i ukraińskie rolnictwo może współpracować

Wojciech Jakóbik

Wojciech Jakóbik: Węgry to koń trojański Putina w Europie

Wojciech Jakóbik: Węgry to koń trojański Putina w Europie

swiatrolnika.info 2022