O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-10-2023

Autor: Świat Rolnika

Większość środków zawierających glifosat może zniknąć z rynku! KRIR apeluje o interwencję

glifosat

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z apelem o pilną interwencję w Komisji Europejskiej w celu odnowienia zatwierdzenia na środki zawierające glifosat. 

Izba podkreśla, że jeśli zakaz na stosowanie zostanie wprowadzony w życie w grudniu, to europejscy rolnicy pozostaną bez odpowiedniej ochrony swoich upraw.

KRIR apeluje, by odnowić zatwierdzenie na glifosat

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra Roberta Telusa, komisarza ds. rolnictwa KE Janusza Wojciechowskiego oraz sekretarza Copa Cogeca, Pekki Pesonensa, aby podjęli dalsze kroki w celu przedłużenia zatwierdzenia glifosatu przez Komisję Europejską. Kilka dni temu nie udało się podjąć decyzji w tej sprawie. Izba uważa  to za konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności w UE i konkurencyjność gospodarstw rolnych.

“Obecne zatwierdzenie wygasa 15 grudnia 2023 r., co oznacza, że rolnicy zostaną pozbawieni głównego narzędzia kontroli zachwaszczenia upraw. Aktualnie w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce znajduje się 95 środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną. Glifosat ma bardzo szerokie zastosowanie w uprawach rolnych, sadowniczych, warzywniczych, na łąkach, pastwiskach, również w produkcji roślin ozdobnych. Zważywszy, że w ocenie substancji czynnej glifosat ogłoszonej w dniu 26 lipca 2023 r. przez EFSA nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obszarów budzących obawy, samorząd rolniczy wystąpił o wzięcie pod uwagę interesów rolniczych i podejmowanie działania zmierzającego do odnowienia zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie w terminie przed 15 grudnia 2023 r.” – wyjaśnia Izba.

Jakie konsekwencje przyniesie zakaz stosowania?

Według dostępnych danych, spadki marż zysku w uprawach roślinnych zazwyczaj wynoszą mniej niż 100 euro na hektar rocznie. W przypadku upraw wieloletnich, takich jak na przykład winorośl we Francji, spadek zysków może osiągnąć nawet 553 euro na hektar rocznie, co oznacza około 20% redukcji marży zysku. Obecnie brakuje badań skoncentrowanych na długoterminowych skutkach wycofania glifosatu, takich jak jego wpływ na rynek czy ceny producentów. Jednak pewne jest, że wpływ wycofania glifosatu na sektor rolny w dużej mierze zależy od dostępności alternatywnych substancji na rynku.

Na posiedzeniu SCOPAF w dniu 13 października 2023 r., podczas dyskusji na temat odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat nie uzyskano większości kwalifikowanej i nie podjęto decyzji w tej sprawie. Zdaniem samorządu rolniczego ze względu na zachowanie zarówno bezpieczeństwa żywnościowego Europy, jak i konkurencyjności gospodarstw europejskich, konieczne jest przedłużenie pozwolenia na stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat.

Zobacz także: Glifosat nie jest rakotwórczy – UE musi go zatwierdzić do użycia

swiatrolnika.info 2023