O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-06-2023

Autor: Świat Rolnika

Trzy Filary Bezpieczeństwa tematem konferencji #ForumdlaWsi

#ForumdlaWsi

Już 28 czerwca o godzinie 10:00 w gmachu AKSiM w Toruniu odbędzie się konferencja #ForumdlaWsi “Trzy Filary Bezpieczeństwa”.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Gospodarki Rolnej oraz Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Konferencja #ForumdlaWsi o bezpieczeństwie strategicznym Polski

Silna armia, niezależność energetyczna i zdolność do produkcji własnej żywności to tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji #ForumdlaWsi “Trzy Filary Bezpieczeństwa”, która odbędzie się w gmachu AKSiM w Toruniu.

Konferencja będzie też okazją do zapoznania się z działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
W trakcie dyskusji, będzie również mowa o wdrażanych przez KOWR instrumentach wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz polskich rolników oraz innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym.

Organizatorzy wydarzenia zwracają uwagę, że rolnictwo jest strategicznym sektorem polskiej gospodarki. Bez stabilnego, silnego rolnictwa nie możemy myśleć o rozwoju gospodarczym Polski. 

Niestety, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną, sektor ten, a przede wszystkim jego najważniejsze elementy – rolnicy, gospodarstwa i powiązane z nimi przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, borykają się, z wieloma problemami.

Ostatnie miesiące jak nigdy dotąd pokazały jak silnie przyszłość rolnictwa, skorelowana jest z innymi strategicznymi filarami bezpieczeństwa kraju. W opinii organizatorów wydarzenia nie należy zwlekać z podjęciem poważnej dyskusji o problemach, wyzwaniach a przede wszystkim rozwiązaniach potrzebnych polskiej wsi.

Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi:

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
Mariusz Błaszczak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencji towarzyszyła będzie zlokalizowana przed AKSiM specjalna strefa doradców, gdzie uczestnicy  uzyskają informację i pomoc w zakresie: 

○ płatności bezpośrednich w ramach nowego Krajowego Planu Strategicznego
○ pozyskiwania wsparcia finansowego w ramach działań realizowanych przez ARiMR 
○ pozyskiwania środków z NFOŚ 
○ działania Funduszu Ochrony Rolników
○ dzierżawy i zakupu ziemi z Zasobu Skarbu Państwa nadzorowanego przez KOWR
○ restrukturyzacji gospodarstw
○ pomocy prawnej gospodarstwom i przedsiębiorstwom rolnym i rolno-spożywczym
○ rozwoju agro energii

Szczegółowy program konferencji oraz informacje na temat wydarzeń towarzyszących znajdują się na stronie www.forumdlawsi.pl

swiatrolnika.info 2023