O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

07-07-2023

Autor: Świat Rolnika

Prognoza: Produkcja rolno-spożywcza będzie rosła w najbliższych latach, ale wolniej niż do tej pory

Produkcja rolno-spożywcza

Światowa produkcja rolno-spożywcza nadal będzie rosła corocznie przez następną dekadę (1,1 proc.), ale wolniej niż w poprzedniej dekadzie ze względu na trendy demograficzne.

Informacje te przekazali ekonomiści z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO.

Produkcja rolno-spożywcza będzie rosła przez najbliższą dekadę

Jak wynika z prognoz OECD i FAO produkcja rolno-spożywcza w największym stopniu będzie rosła w krajach o średnich i niskich dochodach. Perspektywy dla rolnictwa koncentrują się na średnioterminowych perspektywach dla rynków towarów rolnych.

Gwałtowny wzrost cen towarów rolnych w ciągu ostatnich dwóch lat wzbudził obawy o światowe bezpieczeństwo żywnościowe. 

“Rosnące ceny nawozów prowadzą do wyższych cen żywności. Wzrost cen nawozów o 1 proc. doprowadzi do wzrostu cen produktów rolnych o 0,2 proc.” – przewidują ekonomiści. Wahania kosztów energii, nasion, kosztów personelu i maszyn również mogą wpływać na ceny żywności.

Konsumpcja żywności będzie rosła średnio o 1,3 proc 

Według prognoz do 2032 r. konsumpcja żywności będzie rosła o 1,3 proc. rocznie. Jest to również wolniejszy wzrost niż w poprzedniej dekadzie. Wynika to częściowo z oczekiwanego spowolnienia wzrostu liczby ludności.

Oczekuje się, że emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie wzrosną o 7,5 procent w ciągu najbliższych dziesięciu lat. 

“To nieco mniej niż połowa oczekiwanego wzrostu produkcji. Wskazuje to na znaczny spadek emisyjności produkcji rolnej” – stwierdzają OECD i FAO w swoich rocznych prognozach.

Ekonomiści spodziewają się, że wojna na Ukrainie nadal powoduje niepewność co do cen żywności, energii i środków produkcji. W momencie wybuchu wojny zmniejszona dostępność zbóż i nawozów była głównym zmartwieniem rynków światowych. Rok później problemy z zaopatrzeniem uległy poprawie dzięki egzekwowaniu i późniejszemu przedłużaniu czarnomorskiej umowy zbożowej.

Zobacz także: KE prognozuje: Zbiory zbóż w krajach UE-27 zanotują spadek w tym roku

swiatrolnika.info 2023