O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-07-2023

Autor: Świat Rolnika

Otwieramy gospodarstwo agroturystyczne – od czego powinniśmy zacząć?

gospodarstwo agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne to forma przedsiębiorstwa lub rodzaju działalności rolniczej, która łączy elementy turystyki z rolnictwem.

Przedsiębiorca rolny zainteresowany otwarciem tego rodzaju działalności powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami. Należy dowiedzieć się, jak zgodnie z przepisami rozpocząć agroturystykę, jakie usługi można oferować w ramach tego typu działalności, jakie są warunki utraty preferencyjnego opodatkowania oraz jakie wymagania dotyczą gospodarstwa agroturystycznego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym artykule.

Jaką działalność może prowadzić gospodarstwo agroturystyczne?

Gospodarstwo agroturystyczne oferuje zazwyczaj zakwaterowanie, wyżywienie oraz różnorodne atrakcje i aktywności związane z życiem wiejskim, takie jak jazda konno, wędkowanie, wycieczki rowerowe czy zbieranie owoców. Jest to popularna forma turystyki, która pozwala turystom na bliski kontakt z naturą, tradycjami wiejskimi oraz zdobycie wiedzy na temat rolnictwa i produkcji żywności.

Lista oferowanych w ramach agroturystyki usług jest limitowana do tych przewidzianych w przepisach. Wykroczenie poza nią powoduje utratę korzystnych form opodatkowania.

Kto może skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania?

Aby maksymalnie skorzystać z preferencji przewidzianych w przepisach dla rolników, konieczne jest staranne zaplanowanie działalności od samego początku. Należy pamiętać, że preferencyjnie opodatkowana agroturystyka może być prowadzona wyłącznie przez rolnika w ramach jego własnego (dzierżawionego, lub użyczonego) gospodarstwa. 

Warto również zauważyć, że:

– preferencyjna forma opodatkowania jest dostępna, jeśli roczna sprzedaż nie przekracza 200 tysięcy złotych,
– zwolnienie z podatku od nieruchomości obowiązuje, jeśli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Jest jednak dodatkowy warunek, który należy spełnić: rolnik musi być zameldowany w gminie odpowiadającej adresowi gospodarstwa agroturystycznego.

Należy również pilnować ściśle zakresu oferowanych usług. Wprowadzenie innych usług niż te związane z agroturystyką skutkuje normalnym opodatkowaniem i koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej. Dotyczy to na przykład organizacji imprez okolicznościowych, cateringu, SPA lub wynajmu pokoi w celach innych niż noclegowe.

Jakie wymagania należy spełnić?

Każde gospodarstwo agroturystyczne musi spełniać pewne kryteria, a są nimi:

– standardowe warunki budowlane, sanitarno-higieniczne oraz przeciwpożarowe,
– minimalne wymagania odnośnie wyposażenia i oferowanych usług,
– wymogi dotyczące higieny i produkcji żywności, jeśli w ramach usług świadczone jest wyżywienie.

Wymagania dotyczą zarówno miejsc noclegowych w budynkach, namiotach, jak i miejsc przeznaczonych na rozbicie namiotu. Przykładowo, regulacje obejmują kwestie ogrzewania, umeblowania, pościeli, dostępu do wody oraz powierzchni przypadającej na jedną osobę.

Ostatnie lata dowodzą, że wakacje w gospodarstwach agroturystycznych są nadal atrakcyjną formą wypoczynku. Goście tych gospodarstw mają nie tylko zapewnione dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia, lecz również cieszą się spokojem oraz dostępem do świeżego powietrza i malowniczej przyrody.

swiatrolnika.info 2023