O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

15-08-2023

Autor: Świat Rolnika

Hodowla ryb w stawie jako dodatkowy dochód – czy warto?

Hodowla ryb

Hodowla ryb w stawie na terenie naszego gospodarstwa może być źródłem dodatkowego zarobku.

Niemniej, jednak jeśli zamierzamy sprzedawać ryby, musimy spełnić określone wymogi. W poniższym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób właściwie zorganizować hodowlę, na jakie gatunki ryb najlepiej się nastawić oraz jak przejść proces legalizacji naszego przedsięwzięcia.

Hodowla ryb w Polsce – od czego zacząć?

Polska słynie z hodowli ryb, a historia tego typu działalności sięga XII wieku. Pierwsze stawy hodowlane zakładane były głównie przy klasztorach. Ich głównym celem było dostarczanie żywności dla zakonników, a później handlowano nimi także ze szlachtą. Współcześnie Polska jest wiodącym dostawcą karpia na rynek europejski. Obszary hodowlane dla tego gatunku ryb zajmują łącznie powierzchnię ponad 70000 ha.

Zanim nasza hodowla ryb zostanie uruchomiona, istnieją pewne kryteria, które należy spełnić. Przede wszystkim, będziemy potrzebować stawu oraz odpowiedniego wyposażenia. W tym przypadku są dwie opcje do wyboru:

– wykorzystanie naturalnych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa;
– wybudowanie sztucznych stawów.

Przy wyborze drugiej opcji, proces rozpoczęcia hodowli będzie nieco bardziej skomplikowany. Jeśli powierzchnia planowanych stawów rybnych nie przekracza 30 m², wystarczy zgłosić ją w starostwie. Niemniej jednak zbiornik o takich nie będzie odpowiedni, jeśli planujemy hodowlę w większej skali. W przypadku większych zbiorników należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które można zdobyć w starostwie powiatowym.

Każde gospodarstwo rybackie musi być zarejestrowane w inspekcji weterynaryjnej. Dodatkowo konieczne będzie zdobycie dokumentacji potwierdzającej, że ryby są hodowane zgodnie z praktykami rybackimi.

Jakie gatunki ryb można hodować w Polsce? 

Ze względu na panujące w naszym kraju warunki atmosferyczne, istnieje możliwość hodowli kilku gatunków ryb. Wśród nich znajdują się:

– Pstrąg;
– Karp;
– Karaś;
– Jesiotr;
– Amur biały;
– Płoć;
– Okoń;
– Leszcz.

Nie każdy z tych gatunków osiągnie równie dobre wyniki ze względu na różne preferencje odbiorców. Obecnie, najprostszą i jednocześnie najbardziej opłacalną opcją jest hodowla karpia.

Hodowla karpi – czy jest szansą na zysk?

Szczególnie w okresie wigilijnym karp cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków. Ryby te nie stawiają wysokich wymagań i najlepiej bytują w zbiornikach wodnych o spokojnym nurcie. Ich dieta opiera się na naturalnie występujących w otoczeniu pokarmach, takich jak ślimaki czy rośliny. W zależności od etapu hodowlanego korzystne jest uzupełnianie ich pożywienia ziarnami.

Karpie osiągają gotowość do połowu już w trzecim roku po wylęgu. Natomiast jeśli hodowla ryb ma być jednym z głównych źródeł dochodu, istnieje również opcja roczna. W takim przypadku należy zakupić karpie w postaci młodych osobników o wadze od 250 do 500 g, wprowadzić je do stawu, zapewnić im odpowiednie wyżywienie w celu przyrostu masy, a następnie odsprzedać z zyskiem.

Hodowla ryb w Polsce ma spory potencjał na osiągnięcie zysku, co przekonująco ilustruje przykład karpia. Nawet zakup młodych osobników i ich odsprzedaż po roku może przynieść zyski. Jedak przed rozpoczęciem tego typu przedsięwzięcia zawsze zaleca się przygotowanie biznesplanu, aby dokładnie ocenić ryzyko i obliczyć wymagane środki finansowe na rozwinięcie działalności.

swiatrolnika.info 2023