PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Koniec importu węgla z Rosji. Ustawa sankcyjna wchodzi w życie

Koniec importu węgla z Rosji. Ustawa sankcyjna wchodzi w życie

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-04-15 22:00:00
ustawa sankcyjna

Ustawa sankcyjna umożliwiającą m.in. mrożenie majątków osób wskazanych na liście została opublikowana dziś w Dzienniku Ustaw.

Regulacja wprowadzająca m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej została w piątek opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa sankcyjna zamrozi majątki osób wskazanych na liście 

Ustawa sankcyjna o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zakłada zamrażanie majątków osób i podmiotów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Lista ta będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSWiA. Wpisana na nią będzie mogła zostać wyłącznie osoba lub podmiot niewymienione w wykazach określonych w rozporządzeniach UE 765/2006 i 269/2014.

Decyzję w sprawach wpisania lub wykreślenia z listy wydawał będzie szef MSWiA. Może to zrobić z urzędu lub na uzasadniony wniosek służb specjalnych i niektórych instytucji, w tym na wniosek szefów: CBA, ABW, AW, SKW, SWW, KGP, SG, KAS, a także na wniosek Prokuratora Krajowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP oraz przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa.

Poza mrożeniem funduszy ustawa sankcyjna przewiduje też, że osoby i podmioty wpisane na listę będą wykluczone z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą również zostać wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Za niestosowanie się do przepisów grozić będą kary do nawet 20 mln zł. tóra zakazuje importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi. Regulacja zamrozi również funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

ustawa sankcyjna węgiel

Regulacja wchodzi w życie jutro

Ustawa sankcyjna zakazuje również stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Za naruszenie zakazu może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Regulacja wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

Czytaj także: Kanada nałożyła na Rosję sankcje. Kolejne sankcje

PAP/fot.pixabay.com


Niebezpieczna żywność z Chin przechwycona przez służby w woj. lubelskim

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 21:30:00

Prezes PGE: Zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 20:30:00

Izba Zbożowo–Paszowa: Coraz większa podaż zbóż na polskim rynku

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 17:30:00

BULT SMOGOWICZE