PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Producenci jabłek mogą nadal ubiegać się o pomoc dostawczą

Producenci jabłek mogą nadal ubiegać się o pomoc dostawczą

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-14 10:30:00
producenci jabłek

Przypominamy, że producenci jabłek mogą jeszcze przez ponad dwa tygodnie składać wnioski o pomoc dostawczą.

Mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” uruchomiono 25 kwietnia br. Jak przekazało MRiRW, od początku działania programu do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 148 931 533,40 kg jabłek, co stanowi 74,47% puli jabłek objętych tym wsparciem.

Producenci jabłek objęci pomocą

Mechanizm stanowi pomoc dla producentów jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha. 

Z dofinansowania mogą skorzystać producenci jabłek, zarówno organizacje, jak i rolnicy indywidualni. Jeśli chodzi o organizacje producenckie, to muszą one mieć przyznany status uznania. Indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw.  Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest, by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy.

producenci jabłek pomoc

Nadzwyczajna pomoc dostawcza

Jak podał resort, od początku uruchomienia mechanizmu do zakładów przetwórczych trafiło 148 931 533,40 kg jabłek, co stanowi 74,47 % puli jabłek objętych tym wsparciem.

Jednym z istotnych wymogów stawianych beneficjentom pomocy w ramach mechanizmu jest ich angażowanie się w działania, które zostały wymienione w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz. U. poz. 879).  W katalogu możliwych działań, z których przynajmniej jedno jest obligatoryjne dla producentów ubiegających się o pomoc znajduje się m.in. stosowanie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych.

Producenci jabłek mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca br. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. 

Przeczytaj też: Sadownicy otrzymają pomoc? Chodzi o jabłka deserowe

gov.pl/fot.pixabay.com


Autor: Świat Rolnika

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane


BULT SMOGOWICZE