PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Owoce / Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą od ARiMR

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą od ARiMR

Autor: Świat Rolnika 2022-06-08 15:00:00
Producenci jabłek

Producenci jabłek przekazali w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej ponad 120 tysięcy ton jabłek do zakładów przetwórczych.

Przypominamy, że ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca 2022 r. Zachęcamy do zintensyfikowania realizacji planowanych dostaw jabłek do zakładów przetwórczych oraz składania wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta jabłek czy organizacji producentów.

Nadzwyczajna pomoc od ARiMR

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” czyli od 2 maja 2022 r., do 6 czerwca 2022 r. do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 120 304 948,40 kg jabłek, co stanowi 60,15 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci jabłek, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem, indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Producenci jabłek

Producenci jabłek mogą dalej składać wnioski

Gdy o wsparcie starają się indywidualni producenci jabłek, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki.

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania i wypłacania dofinansowania określone są w instrukcjach.

Czytaj również: Sadownicy otrzymają pomoc? Chodzi o jabłka deserowe

GOV/fot.pixabay


Kiedy sadzić borówki? Sprawdź najlepszy termin na uprawę

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 18:00:00

Żółte arbuzy mają świetny smak, ale zapłacisz za nie o wiele więcej

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 09:00:00

Związek Sadowników: Importowane owocowce muszą być kontrolowane

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-24 11:00:00

BULT SMOGOWICZE