O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

04-05-2022

Autor: Świat Rolnika

Ekspert: Hiszpańscy producenci mleka dostaną 169 mln euro wsparcia

Hiszpańscy producenci mleka otrzymają pomoc w wysokości 169 mln euro, w ramach programu wsparcia producentów mleka w kontekście wojny w Ukrainie.

Jak wskazuje w “(O)cenach rolniczych” Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej, KE zatwierdziła 169 mln euro hiszpańskiego programu wsparcia uznając, że gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia. Pomoc będzie dostępna dla producentów mleka działających w Hiszpanii, dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym.

Hiszpańscy producenci mleka otrzymają wsparcie

Komisja Europejska zatwierdziła hiszpański program o wartości 169 milionów euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program, w ramach którego hiszpańscy producenci mleka otrzymają pomoc, został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art.107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU E), gdyż uznano, że gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia.

,,Ten program o wartości 169 milionów euro umożliwi Hiszpanii wspieranie producentów mleka dotkniętych wzrostem kosztów produkcji spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę i związanymi z nią sankcjami. Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji stwierdziła, że UE nadal jest po stronie Ukrainy i jej mieszkańców, a jednocześnie nadal ściśle współpracuje z państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe, skoordynowane i skuteczne wprowadzenie krajowych środków wsparcia, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku” – tłumaczy Jarosław Malczewski.

Hiszpańscy producenci mleka dotknięci wzrostem cen

Pomoc w ramach wspomnianego programu przyjmie formę dotacji bezpośrednich. Pomo będą mogli otrzymać hiszpańscy producenci mleka krowiego, owczego i koziego, dotknięci wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami. W celu pokrycia części wzrostu kosztów kwalifikującym się beneficjentom przysługiwać będzie kwota pomocy równa:

- dla producentów mleka krowiego: 210 euro na krowę za pierwsze 40 zwierząt; 140 euro za krowę za każde dodatkowe zwierzę do 180 szt.; oraz 100 euro za krowę powyżej 180 zwierząt;

- dla producentów mleka owczego:15 EUR za  owcę;

- dla producentów mleka koziego:10 EUR za  kozę.

,,Komisja stwierdziła, że hiszpański program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych, gdyż pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2022 r. Komisja stwierdziła, że hiszpański program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego” – dodał Malczewski.

Oglądaj też: Ekspert: Rosjanie sprzedają ser i masło w ochronnych opakowaniach

 

swiatrolnika.info 2023