Talk icon

Informacje

23-04-2022

Autor: Michał Rybka

Siew kukurydzy – dzięki tym wskazówkom Twoja produkcja będzie rentowna

siew kukurydzy

Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała dla rolników niezbędne informacje, dzięki którym siew kukurydzy będzie prosty i efektywny.

Żeby zadbać o dobre plony, oczywistym jest na samym początku odpowiednie przygotowanie terminu siewu nasion. Z racji tego, że kukurydza jest gatunkiem ciepłolubnym, to koniecznie jest uprzednie ustalenie takiego terminu wysiewu nasion, aby temperatura sprzyjała początkowemu procesu kiełkowania nasion oraz prawidłowemu rozwoju siewek. 

Terminy wysiewu kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę i ziarno

Na początek przyjrzyjmy się ziarnom typu dent, które powinno wysiewać się dopiero wówczas, gdy temperatura gleby osiągnie minimum 10-12°C. Inaczej sytuacja klaruje się w przypadku odmian ziaren typu flint. Ta odmiana przygotowana jest na niższe temperatury gleby i można ją wysiewać już przy 8-9°C. Flint posiada też lepszy wigor początkowy.

Powszechnie przyjęło się, że do siewu w pierwszej kolejności przeznaczone są odmiany do zbioru na ziarno, a dopiero później odmiany przeznaczone do zbioru na kiszonkę. Dzieje się tak, ponieważ opóźnienie terminu siewu, czyli wydłużenie długości dnia, stymuluje w roślinie wytworzenie większej masy wegetatywnej kosztem obniżenie plonu ziarna. Z tej racji przeprowadzenie terminowego siewu nasion jest konieczne w przypadku kukurydzy przeznaczanej na ziarno. Kukurydza uprawiana na kiszonkę nie ma aż takich rygorystycznych ram terminu wysiewu.

siew kukurydzy

Siew kukurydzy – wybór optymalnej ilości wysiewu nasion

Kolejnym równie ważnym agrotechnicznym elementem wysokości plonowania kukurydzy jest ustalenie właściwej obsady roślin. Trzeba pamiętać, że poszczególne odmiany różnią się między sobą pod względem względnej optymalnej obsady w zależności od swojej wczesności, budowy morfologicznej czy przeznaczenia. 

W większym zagęszczeniu można wysiewać odmiany wcześniejsze, gdyż w porównaniu z odmianami późniejszymi, wytwarzają mniejszą ilość biomasy. Na zbliżonej zasadzie wysiewu polegają te odmiany kukurydzy przeznaczone na kiszonkę. Z kolei odmiany przeznaczone na ziarno już mniej. Dzieje się tak, ponieważ zwiększenie zagęszczenia roślin, podobnie jak opóźnienie terminu siewu, powoduje wytworzenie większej biomasy roślin.

Ilość wysiewu nasion należy również dostosować do typu kolby, jaki dana odmiana posiada. Weźmy np. kolby kukurydzy typu flex (mieszańce), gdyż ich wielkość jest uzależniona od warunków klimatyczno-glebowych i obsady roślin. Kolby typu flex odznaczają  się w miarę wysoką stabilnością plonowania i to przy zróżnicowanym zagęszczeniu roślin. Z kolei kolby typu fix są w stanie plonować najwyżej przy wyższych obsadach niż odmiany o kolbach typu flex. Można to zaobserwować zwłaszcza na stanowiskach, które mają wysoki potencjał plonowania. Nie można zapomnieć również o rodzaju gleby, do której dostosowujemy ilość wysiewanych nasion. Jest wiele czynników, które wpływają na efektywność wysiewu nasion, dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza zaleca skorzystanie z rekomendacji agrotechnicznych producenta danej odmiany. 

Siew kukurydzy – głębokość wysiewu nasion

Siew kukurydzy to także aspekt głębokości, na której dokonujemy wysiewu nasion. Aspekt ten jest zależny przede wszystkim od poziomu aktualnie wilgotnej gleby. Dlatego zaleca się, aby nasiona znajdowały się na takiej głębokości, by miały one kontakt z wilgocią glebową. To pokazuje, że parametr ten jest zmienny i bezpośrednio zależy od aktualnych warunków pogodowych. Oczywiście ten parametr będzie miał zmienne głębokości w zależności od regionu Polski i sumy opadów, ale WIR podaje orientacyjne wyznaczniki głębokości siewu, a te wynoszą 6-7 cm na glebach lekkich oraz 4-5 cm na glebach ciężkich.

Czytaj też: Siew kukurydzy krok po kroku. Oto złote zasady warte zastosowania

źródła:wir.org.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022